Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Levél Balog Zoltán Miniszternek az ÉLETÚT Program érdekében. Hozzászólásával csatlakozhat az aláírókhoz.

2013-10-22 20:42:13

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 3. ESZMECSERE a LELKI EGÉSZSÉG VILÁGNAPJA alkalmából - 2013. OKTÓBER 8. 10.00-16.30
 

Zárónyilatkozat

 

Balog Zoltán miniszter úr részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia u. 3.


Tárgy: Az ÉLETÚT programot támogató nyilatkozat


Tisztelt Miniszter Úr!


A Népegészségügyi Program alapvető megállapítása, hogy a magyar lakosság egészségi állapota
nemzetközi összehasonlításban igen kedvezőtlen, jelentősen elmarad az ország gazdasági helyzete
alapján várhatótól. A népesség jelentős részénél hiányzik a mindennapi élet problémáival való
megbírkózás képessége, széleskörűen elterjedtek a lelki egészség zavarai. A 2011-es
EUROBAROMETER felmérés kimutatta, hogy az európai átlaghoz képest kevesebb magyar
tapasztalta a „boldogságot” vagy a „teljes életet”. A 2012-ben készült Állami Számvevőszék
jelentés szerint a hazai lakosság mentális állapota rosszabb az európai átlagnál. Magyarország
Európa és a világ egyik legalacsonyabb termékenységű országa (KSH). A magyar bizonyult az
egyik legpesszimistább nemzetnek az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutató által a Reuters
megbízásából 24 országban, 18 ezer ember megkérdezésével készített felmérés szerint. Csak a
japánok pesszimistábbak a magyaroknál. Magyarország áll az első helyen öngyilkosságban a 65
év feletti népesség körében, de aktív korúak tekintetében is nagyon rossz helyen állunk.


A lelki egészség ügye nemzeti sorskérdésünk. Erre hívták fel a figyelmet a lelki egészséggel,
egészségfejlesztéssel foglalkozó szakmai és civil szervezetek, amelyek 2013. március 26-án a
részvételi demokrácia elvei alapján eszmecserét hívtak össze annak érdekében, hogy a
nemzetközi ajánlások szellemében, Magyarországon először, egy átfogó és több szakterület
között összehangolt lelki egészség program valósuljon meg. Az Eszmecsere 300 résztvevője
megfogalmazta, hogy a magyarországi közösségi lelki egészség fejlesztéshez széleskörű
államigazgatási, szakmai és civil összefogásra van szükség. Ajánlásokat tettünk a jó gyakorlatok
és az indikátorok tekintetében is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kijelölte a
további eszmecserékhez az ágazati képviselőket.


Több területen is folytatódott az eszmecsere munkája: a Lelki Egészség Fóruma honlapján
szakmai háttéranyagok, hozzászólások gyűlnek, és október 8-án immár a harmadik nagy
eszmecserét tartottuk meg. Emellett a minisztérium államtitkárságainak bevonásával koordinatív
munkacsoportok dolgoznak egy-egy tématerületen is: így például a történelmi egyházak
képviselői elérhetővé tették a lelki egészségfejlesztés terén megvalósított jó gyakorlataikat és
konszenzusos javaslatot tettek további lelki egészségfejlesztő tevékenységekre és azok
felmérésére.

Az EMMI koordinációjában, széleskörű ágazatközi szakmai, egyházi és civil egyeztetés
eredményeként kidolgozás alatt áll az ÉLETÚT Lelki Megújulás Program. A Program célja az
egyén, a család, és a közösség lelki egészségének támogatása, fenntartása, helyreállítása, a lelki
egészségnek, mint szemléletnek és gyakorlatnak a közkultúra részeként való előmozdítása és a
különböző ágazatokhoz tartozó programok összehangolása. Az ÉLETÚT Program létrehozásában
helyet kaptak az eszmecsere résztvevők és az eszmecserén kidolgozott konszenzusos javaslatok
mindegyike érvényesült. Ezzel egy eddig nem látott, a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő
együttműködés valósult meg a kormányzati, szakmai és civil érdekeltek között. Az ÉLETÚT
Program legfontosabb céljai a következők:
· A megszülető gyermekek száma egyre közelebb kerüljön a vágyott és tervezett számú
gyermekek számához, a termékenység emelkedjen, a gyermekek egyre nagyobb száma
szeretetteljes családban nőjön fel.
· A lelki egészség fejlesztés és a mentális zavarok prevenciója kerüljön megvalósításra a
köznevelési, közművelődési és felsőoktatási intézményekben.
· A boldogságot és a teljes életet megtapasztaló honfitársaink száma növekedjen, a
depresszió, a szerfogyasztás, az öngyilkosságok száma, az iskolai és kapcsolati erőszak
csökkenjen.
· A hátrányos helyzetű személyek, közösségek, kistérségek kapjanak kiemelt támogatást a
lelki egészség fejlesztésben és így az esélyteremtésben.
· A fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek stigmatizációja csökkenjen,
lelki támogatásuk is segítse elő társadalmi integrációjukat, foglalkoztatásukat. A mentálisés
addiktológiai betegek felépülés-értékeken alapuló közösségi ellátása ágazatok közötti
együttműködéssel valósuljon meg.
· Az idős kort tevékenyen és méltóságban lehessen eltölteni. Az idős nemzedék és a
fiatalabb generációk családon, és közösségeken belüli együttműködése erősödjön.
· A humán hivatások területén dolgozóknak legyen lehetőségük a kiégést megelőző
technikák, mentálhigiénés tréningek és szupervízió rendszeres igénybevételére.
· A felhasználók és más érdekeltek aktív bevonása szükséges a döntéshozás minden
szintjén, a mentális egészség egész területén.


Az Eszmecsere szervezőiként támogatjuk az ÉLETÚT Program megvalósulását és egységes
megjelenését. Kérjük az Emberi Erőforrások Minisztériumát és a kormányt, hogy az
Európai Unió 2014-ben induló többéves pénzügyi keretéhez kapcsolódó Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programban (EFOP 2014-2020) az ÉLETÚT Lelki Megújulás Program
önálló beavatkozásként jelenjen meg és a Program céljainak megvalósítását segítő módon
történjen az EU források tervezése.


Budapest, 2013. október 18.


Tisztelettel:


Balogh Ferencné (Mentálhigiénés munkatárs)
Berényi András (Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ vezetője)
Biró Beáta (Kristály Lélekvédő Egyesület elnöke)
Buza Domonkos (Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnöke)
Centgraf Károly (MRE KIMM, szociális munkás (Msc), programvezető)
Dr. Császár-Nagy Noémi (Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke)
                               

Góra Edit
Dr. Harangozó Judit (Ébredések Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum vezetője)
Hava-Jónai Éva
Horváth Szabolcs (Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány kuratóriumi elnöke)
Kálmán Eszter (Védőnői Szolgálat, Egészséges Városok Közalapítvány, Szigetszentmiklós Város Önkormányzat)
Népjóléti Bizottság, Szigetszentmiklós Újvárosi Református Egyházközség Tag, védőnő)
Dr. Kapócs Gábor (LAM (Lege Artis Medicinæ), Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd)
Dr. Lőrintz Zsuzsa (Egyensúlyunkért Alapítvány vezetője)
Mácsik Viktorné („Az Értelem Szikrái” Alapítvány Kuratóriumi tagja)
Dr. Magyar Iván György (a FŐPSZICHE elnöke)
Martos György
Nagy Károlyné (Gyöngysor Alapítvány elnöke)
Pásztori Attila
Dr. Pataky Ilona (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Pszichológiai Intézet vezetője)
Dr. Perczel-Forintos Dóra (Egészségügyi Kollégium Klinikai Pszichológiai és Pszichoterápiás Tagozat elnöke, SE
Klinikai Pszichológia Tanszék vezetője)
Puskás-Vajda Zsuzsa (Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület elnöke)
Radó Iván (Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum, a Mental Health Europe Focal Point-jának elnöke)
Dr. Rajna Péter (ny. egyetemi tanár)
Rigó Mária (Nyitnikék Antistigma Kezdeményezés koordinátora)
Sárkány-Balogh Csilla (Kispesti Forrásház, szociális menedzser, szakmai vezető)
Dr. Silling Tibor (Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális Egyesületének elnöke)
Simon Gabriella (a Magyar Mentálhigiénés Szövetség elnökségi tagja)
Dr. Somhegyi Annamária (Országos Gerincgyógyászati Központ Prevenciós Igazgatója)
Sorskerék Alapítvány
Sóvári Zsuzsa (újságíró)
Székely András (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom vezetője)
Török Iván (Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társaságának elnöke)
Dr. Török Péter (Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet docense)
Várfalvi Marianna (Megújuló Emberért Alapítvány Kuratóriumának elnöke)
Vigh József (Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom ügyvezetője)


Válasz erre
1

Orsolics Zoltán Zénó

2013-10-22 22:20:15

 Orsolics Zoltán Zénó (KamaszSzerviz, programvezető)


Válasz erre
2

Dr. Dobó Katalin

2013-10-23 10:59:54

 Dr. Dobó Katalin (családorvos, pszichoterapeuta, a Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság alelnöke) 


Válasz erre
3

dr. Harangozó Judit

2013-11-24 18:25:12

Kedves Fórumozók és Eszmecserélők!

A múlt héten volt egy ismételt találkozó a Közösségi lelki egészségfejlesztés eszmecserék által széles körben támogatott, azok javaslatait megjelenítő ÉLETÚT Program és az EMMI Egészségügyi Államtitkárság által jegyzett, Mentális Egészségügyi Szakpolitkai Program egyeztetése céljából. Eddig a két program párhuzamosan fejlődött, és aggódni kellett azon, hogy inkább "kioltják", mint segítik egymást. Az EMMI összes szakterülete képviseltette magát és ott volt az eszmecsere számos kezdeményezője.

A találkozó előrelépést hozott, Dr. Horváth Ildikó főosztályvezető-asszony (az eü. oldal részéről) esélyt lát egy kormány szintű program kidolgozására, előterjesztésére, amelyben az ÉLETÚT és a MESZP mellérendelt szerepben volna. Az ÉLETÚT képviselői (Dr. Csányi Péter és az eszmecsere-szakértők) nyitottnak mutatkoztak erre. Az egészségügy ennek a folyamatnak az élére állni látszik. A MESZP integrálná az ÉLETÚT (felnőttekre vonatkozó) egészségügyi javaslatait (így a pszichiátriai gondozókra vonatkozó javaslatokat is), az ÉLETÚT pedig elsődlegesen a prvenció-promóció területén maradna. A találkozón támogattuk, hogy ezt a programot Dr. Falus András javaslatára Kopp Máriáról nevezzék majd el.

:Így a korábbi, Balog Miniszter Úrnak írt levelünkben (amire még nem érkezett válasz), megfogalmazott javaslatunk vsz. nem megy át: nem jelenik mag az Európai Forrástervezés során önálló programként a lelki egészség, azonban sok részlete fellelhető (a tervet meg lehet nézni a nfü honlapján, dec. 15-ig még véleményezhető) és van esély egy kormányszintű program kidolgozására.

Ez jó hír, amit elősegített a civil támogatás. Mindenkinek köszönjük!

A lényeg persze a részletekben lesz, ezért továbbra is jelen kell lennünk. Januárban, februárban tervezzük a következő ESZMECSERÉT! Addig is várjuk a Fórumozók és Eszemcserélők véleményét ezekről a fejleményekről a FÓRUMON Is.

Üdv

HJ

 


Válasz erre
4

LEFNET

2013-12-15 14:02:44

Válasz erre
5

dr. Harangozó Judit

2013-12-17 20:19:19

 Kedves Fórumozók és Eszmecserélők!


A levél nem sokkal biztat, azonban ma volt egy újabb EMMI találkozó, ahol az Egészségügyért Felelős Államtitkárság által elindított MESZP és a Szociális, és más EMMI szakterületek, valamint a Lelki Egészség Eszmecserék közreműködésével megindult ÉLETÚT lelki egészségprogramok közös továbbfejlesztéséről kaptunk információt. Ez nagyon jó hír.

Egy ütemes munka indult el a két államtitkárság vezetésével, hogy egy kormányszintű lelki egészségprogramot hozzanak, hozzunk létre. Ebben a folyamatban úgy látszik, az ESZMECSERE-javaslataink meg tudnak jelenni, a honlapon is bemutatott, az eszmecserék által támogatott un. "5 csillagos" felmérési szempontok alapján több munkacsoportban indulhat el a jó gyakorlatok összegyűjtése és ezek alapján a stratégiák megtervezése. A mai találkozón szóba kerültek az eszmecsere ajánlásai a pszichiátriai gondozók, a közösségi szociális alapellátások, a gyermekeket érintő egészségprogramok, a pszichoterápia finanszírozása, a pszichológusok foglalkoztatása, az egyházi munkacsoportok javaslata mentálhigiénés képzéssel kapcsolatban egyaránt (többek közt). A két államtitkárság Dr. Horváth Ildikó főosztályvezető-asszony és Dr. Csányi Péter főtanácsos úr vezetésével megkezdi a két program egyeztetését.

Szeretnénk majd az új évben egy újabb eszmecserét összehozni a jó gyakorlatok, a civilek, érintettek, stb. bevonása érdekében a részvételi demokrácia elvei szerint.

 


Válasz erre
6

dr. Falus András

2014-02-18 18:14:33

Tisztelt Miniszter Úr

 

Az EDUVITAL Egészségnevelési Társaság egyetért az Önnek írt levél tartalmával és annak megvalósítását minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja.

 

Üdvözlettel

 

dr. Falus András

egyetemi tanár, akadémikus

az EDUVITAL társalapítója


Válasz erre