Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Az egészségügyi reformok hatása az ellátás eredményességére, megfelelőségére, időszerűségére és a hozzáférésre.Cikk az Egészhségügyi Gazdasági Szemlében. A 13. oldaltól ír a pszichiátriai ellátásról.

2012-09-22 09:36:57

 www.weborvos.hu/adat/files/2012_szeptember/egsz22jo.pdf

Részlet:

Pszichiátria-addiktológia

A hét napon belüli aktív ápolás egyértelműen és jelentős mértékben növeli a 30 napon belüli aktív visszavétel arányát.
Az azonosított intézkedések közül egyik sem hatott egyértelműen az ápolási időre, bár a TVK-szintek, illetve a degressziós
finanszírozás megszüntetése befolyásolhatja ezt a tényezőt. Az intézményváltások is egyértelműen és jelentős mértékben rontják az eredményességet. A 2007. áprilisi struktúraváltás növelte az intézményváltások gyakoriságát, azaz a
struktúraváltás kedvezőtlen hatást gyakorolt az eredményességi indikátorra. Általánosságban, minden olyan intézkedés,
amely arra kényszeríti a pszichiátriai-addiktológiai beteget, hogy addigi intézményét – és így az esetek jelentős részé-
ben az orvosát és az őt kezelő, gondozó más szakembereket is – otthagyja (pl.: osztálybezárás, kapacitás-csökkentés,
betegutak változása), rontja a visszavételi arányt.
Egyértelműen és szignifikánsan kimutatható, hogy az OPNI
bezárásának időpontja körül az OPNI-ban relatíve gyakrabban előforduló betegséggel kezelt betegek visszavételi ará-
nya megnő. Nagy valószínűséggel kijelenthető tehát, hogy az OPNI bezárása negatívan érintette az ellátás eredményessé-
gét mérő indikátort.

A kiinduló hipotézissel szemben az aktív ellátást 30 napon belül követő kórházi rehabilitációs tevékenység nem hogy
nem javítja, de egyenesen rontja a visszavételi arányt
. Ez arra utalhat, hogy egyrészt az esetek nagy részében nem valódi
rehabilitációs tevékenység folyik a pszichiátria-addiktológia területén, másrészt, hogy a rehabilitációs osztályok az aktív
ellátásban folyó finanszírozási indíttatású tevékenységeket „segítik”.


Válasz erre