Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: A Magyar Mentálhigiénés Szövetség csatlakozott a Nemzeti Kerekasztalokhoz. Kidolgozták a Lelki Megújulás Programját, amelyet a Koordinációs Kerekasztal elfogadott. Itt lehet hozzászólni!

2010-05-06 23:27:54

Gratulálunk!

Az anyag itt olvasható:

www.mamesz.hu/index.php

(HJ)


Válasz erre
1

dr. Harangozó Judit

2010-05-16 14:18:05

Kedves MAMESZ Vezetők!

Az anyag jó alapokat ad a témának, de nem éri el a nemzeti program szintjét. Gondolom ezen majd tovább lehet dolgozni.

Javasolom a következő szempontok beemelését: 

Aaz önismeret lehetőségeit kérdésesnek látom pl. a pedagógus-képzésben. Annál inkább látok lehetőséget a stresszkezelés (kommunikáció és problémamegoldás) és az asszertív viselkedés alapjainak megtanulására, amelyet nem csak a pedagógusképzésben látnék fontosnak, hanem az iskolában, a gyermekeknek is meg kellene tanítani. Ez relative nem igényel sok erőforrást (szemben az önismerettel). Az iskolai oktatásban a poz. gondolkodásra vonatkozó tréningeket is fontosnak látnék, ilyen WHO anyagot láttam pár évvel ezelőtt, amely képregény formájában dolgozta fel a helyzetekkel kapcsolatos negatív automatikus gondolatok korrekcióját. Hasonló kommunikációs és asszertív  tréningek a munkahelyeken is vannak egyébként (már ott, ahol ez a HR munka része).

Az iskolákkal kapcsolatban: igazában a fenti ötletek is elsősorban a gyermekközpontú, egyéni fejlődésre koncentráló (ma általában "alternatív" szemléletĹąnek nevezett iskolákban) valósulhatnak meg jól. Ezek az iskolai közösségek már ma is jelentős mentálhig. munkát valósítanak meg: tapasztaltaból is tudom, a saját gyermekeim iskoláiban  milyen sikeres a felzárkóztatás, a mássággal élő gyermekek integrációja. Ezen iskolák gyakorlata jó gyakorlatként alapja lehetne egy mentálhig. szemléletĹą oktatási reformhoz. Az iskolák továbbképzési rendszerében is meg kellene jeleníteni a kommunikációs-, asszertív, vezetőképző, tárgyalástechnikai tréningeket, stb.

Fontosnak tartanám megemlíteni a közösségi pszichológia módszertanát, amely a közösségfejlesztéshez hasonlóan alkalmas a területi mentálhig. munkára, pl. lakóterületeken, stb. Pályázati rendszerben pl. el lehet képzelni civil programokat ezen  területen, amely mondjuk lakóterületeken együttélők összehangolásáról szólhat. Ilyen szervezetfejlesztési projektek előzménye a HEFOP pályázatokban volt, csak a szoc. szférára kiterjedően. Jó gyakorlata lehet a Magdolna-negyed projekt a Józsefvárosban.

Fontosnak tartanám még a lelkl egészség - testi egészség kapcsolatának részletesebbb kidolgozását, amelyben talán Kopp és mtsai Hungarostudy eredményei adhatnak támpontokat.

A WPA Mentális Egészségügyi Döntéshozás tréningjén vettem részt néhány munkatársammal tavalyelőtt. Ott azt tanultuk, hogy a misszió és vízió után konkrét projekteket kell kidolgozni, amelyek pl. pályáztatással elindíthatóak. Ezt (is) hiányoltuk többen a LEGOP-ból, amely nem lép túl a régi agitpropos szövegek sztinvonalán.

Nos ezeknek a projekteknek a leírása lenne szükséges ebben a programban is, a tudományos evidenciák, majd a hazai jó gyakorlatok bemutatásával, ezekre építkezően pedig a több évre tervezhető pojekt-tervek kdiolgozásával. Itt ki lehetne választani a legfontosabb területeket. Bízom benne, hogy a MAMESZ erre kap majd lehetőséget és felajánlom a fenti tréning tapasztalatainak átadását ehhez.


Válasz erre