Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: A kiskunhalasi ügy aktuálissá tette, hogy foglalkozzunk a civil kontroll lehetőségeivel. Az alábbiakban Harangozó Judit és Radó Iván közös javaslata olvasható, amelyhez várjuk a hozzászólásokat.

2010-03-16 12:23:56

Ma szakmai közhely, és a józan ésszel gondolkodó emberek számára is világos, hogy a nagy intézmények könnyen szentesítenek intézményesült gyakorlatot. Csak nagyon magas szinten, demokratikus szervezeti kultúrával vezetett szervezetekben, ahol a szervezeti kultúrát tudatosan fejlesztik valósulhat meg, hogy a kliensnek szükségletei irányítják a szervezet mĹąködését. Nincs olyan jó vezető, aki egymaga a munkatársaival garantálhatná ennek maradéktalan megvalósulását.

Nemzetközi kutatásokból is tudjuk (itt a Thornicroft /London, Kings' College/ által vezetett nemzetközi stigma-kutatásra gondolok), hogy a pszichiátriai ellátók a szkizofréniával élőket nagyobb mértékben (38%) stigmatizálják a kliensek szerint, mint pl. a más szakmához tartozó orvosok (17%). Ezek az adatok is önkontrollra és a szervezeti mechanizmusok kontrolljának szükségességére hívják fel a figyelmet.

Ma nem lehet jó vezető az, aki az alábbi javaslatokat feleslegesnek tartja, aki azt gondolja, hogy vezetői munkájával maradéktalanul megvalósítja a személyre szabott, méltányos, felépülés-alapú ellátást! (HJ)

 

A civil kontroll és a felépülés alapú értékek megvalósulásának lehetőségei a szociális és egészségügyi ellátásban

dr. Harangozó Judit és Radó Iván vitaindító javaslata

* Az intézményben kezeltek önkormányzata, intézményi gyĹąlése, érdekvédelmi fóruma, és ezek bevonása a szervezeti döntéshozatalba*
* Független érdekvédelmi- és más civil szervezeti monitorozás és az eredmények közérdekĹą adatként való megjelenítése
* Sorstársi segítők bevonása, pl. a rehabilitációs járadékosok köréből
* Az intézményben gondozott kliensek és hozzátartozóik tanácsa, rendszeres monitorozás
* Panasz-doboz
* Egyéni célokra alapozott gondozási terv - A személyes célok teljesülésének mérése a kliens (és ha lehet, a hozzátartozó) által
* A kliensek által jóváhagyott krízistervek, ill. előzetes jognyilatkozatok kidolgozása, alkalmazása
* Minőség-ellenőrzés: CAN szükségletfelmérő interjú használata, WHO Service Responsiveness Scale, stb. felvétele
* A munkatársak tréningje a felépülés értékeire, a stigmacsökkentésre, a hatékony stresszkezelésre, valamint a fogyatékos-barát kommunikációra irányul
* Szupervizor használata a nehéz helyzetek feldolgozására, protokollok kidolgozása a szervezet számára (pl. agressziókezelés, házirend betartása, stigmacsökkentés, stb.)
* Betegjogi képviselő gyakoribb bevonása az intézményi önkormányzat, intézményi gyĹąlés és érdekvédelmi fórum munkájába, a képviselő és a civil kontrollt végzők szoros együttmĹąködése
* A bírói szemle megreformálása
* a NICE irányelvek bevezetése a krónikus betegek gondozásában
* Gyógyszerészeti fogyasztóvédelem kiépítése a Semmit rólunk nélkülünk! alapelv szerint

*Az egészségügyi intézményekben kezeltek önkormányzata nehezen képzelhető el, mert a betegek az egészségügyi intézményekben folyamatosan cserélődnek.
 


Válasz erre
1

Ratkóczi Éva

2010-03-22 19:24:29

Ez nagyon jó. Fel kellene osztani minimál- és közép- és maximumprogramra, mivel sajnos nagyon távol áll a jelenlegi helyzettől és csak fokozatos változások képzelhetők el. A "betegönkormányzatok" helyett a szellemileg nagyon súlyosan fogyatékos vagy sérült betegek esetében mást kell kitalálni, a hozzátartozók illetve képviselők bevonásával. R.É.


Válasz erre
2

Radó Iván

2010-03-29 17:31:59

Ma volt a PÉF a halasi otthonban. Tapasztalatokról később. Bejutni bejutottunk elsőre. Igaz, hogy az SZCSM nem is válaszolt a kérdésünkre lejutás ügyben, de megoldottuk. Most még várjuk válaszukat (nem bízunk benne) a Szigony Alapítvány monitorozásával kapcsolatban is, amely ügyben a Szigony válaszát is várjuk (ebben sem bízunk). Kérdés: kinek van takargatnivalója, ha a halasiaknak nincs? Márpedig oda elsőre stb. stb.


Válasz erre
3

dr. Harangozó Judit

2010-04-13 17:36:21

Válasz erre
4

Radó Iván

2010-04-16 04:19:23

2010. április 13.:

Az ügyész, akit nem lehet félrevezetni,avagy határozott lépés a könyörtelenség ellen Kiskunhalason

Budapest, 2010. április 13., kedd (OS) - Ma őrizetbe vette a Kiskunhalasi Városi Ügyészség a Kiskunhalasi Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona két ápolóját és javasolta előzetes letartóztatásukat

Szövetségünkhöz panasszal fordult az intézmény egy korábbi és egy jelenlegi alkalmazottja, mert az általuk tapasztalt szexuális és egyéb jellegĹą cselekmények mellett nem tudtak elmenni. Az eltelt hónapok alatt a két ápolónő jogi védelmét -szükség esetére- elvállaltuk. A rendőrséggel és az ügyészséggel együttmĹąködve szakértői véleményt közöltünk a betegotthoni eljárásokkal kapcsolatban. Az ügyészség vezetője dr. Téglás Péter hosszú és alapos vizsgálatot folytatott le és a megfelelő pillanatban lépett. Mialatt az alapos gyanú alapján folytatott eljárás zajlott, Szövetségünket raportra hívta a Szociális és Munkaügyi Minisztériumba dr. Kovárik Erzsébet aki közölte, fontos a megfelelő hangütés a sajtóval, hiszen pl. Kiskunhalason nem történt semmi . Erről a Cezúra a cenzúráról szóló röpiratunk számol be honlapunkon (www.pef.hu/dokumentumok menüpont alatt). De a minisztériumi apparátus itt nem állt meg: Bódy Éva mb. osztályvezető E-mailek tömegében követelte, hogy vonjuk vissza véleményünket és a megjelent írást. Külön érdekesség, hogy az illető hölgy szoros -részben pénzügyi- kapcsolatokat ápol egy alapítvánnyal, amely -fennállásunk óta második ízben- elutasította a betegek érdekében végzett monitorozást az intézményében. Mindenki előtt legyen világos: az igazságszolgáltatás ebben az esetben hatékonyan megmutatta, a legkiszolgáltatottabb betegcsoportot sem lehet büntetlenül bántalmazni, megalázni, helyzetükkel visszaélni. A kérdéses intézményben jelenleg is több olyan elkülönítő szoba mĹąködik, amely indokolatlan és szabálytalan. Látogatásunkat az intézmény vezetője nem gátolta, ám azt közölte velünk, hogy az intézményben visszaélés nem történt. Az Országos Pszichiátriai Központ igazgatója azt mondta, ha történt visszaélés, akkor azt a legnagyobb mértékben el kell ítélni. A panaszosok időközben további tanút találtak és a mi helyszíni vizsgálatunk is azt állapította meg, hogy az intézményben nincs minden rendben. Az otthon pszichiáter főorvosnője és az igazgató kifejezetten cáfolta, hogy valaha is történhetett volna bármely visszaélés, ami minimum felveti a bĹąnpártolás gyanúját, mivel mindkettőjüket tájékoztatták a feljelentők. A jó érzésĹą és szakmailag felkészült dolgozók és elsősorban az ápoltak nevében azt tudjuk üzeni, hogy a mundér mindenáron való védelme és a legaljasabb visszaélések kora lejárt. Magyarország aláírta a fogyatékosok jogairól szóló ENSZ Konvenciót... Van PÉF és van dr. Téglás Péter. Van még igazság Magyarországon és lesz is. Szövetségünk jelzéseket kap arról, hogy milyen az ellátás helyzete Magyarországon. Ebben a körben együttmĹąködik az EU megfelelő bizottságával. Jelentésünkben a visszásságok mellett az ügyészség messzemenő együttmĹąködését kiemeljük.

Köszönjük továbbá a médiának az üggyel kapcsolatos osztatlan figyelmét.

Kiadó: Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum PÉF

2010. február 25.:


Válasz erre
5

Radó Iván

2010-04-16 04:19:52

További hírek a sajtófigyelőben és a médiafigyelőben www.pef.hu


Válasz erre
6

Radó Iván

2010-04-23 13:30:46

Eddig három ember került őrizetbe, illetve előzetesbe vagy házi őrizetbe. Minden cikk, interjú honlapunkon megtekinthető. Egyúttal az illetékes európai bizottságot tájékoztattuk.


Válasz erre
7

dr. Harangozó Judit

2010-05-06 22:55:17

Kiskunhalason holnap szimpátia-demonstrációt szerveznek a letartóztatott gondozók mellett (!). A PÉF sajtóközleménye ezzel kapcsolatban megnyitható a médiafigyelőből (a PÉF honlapjáról). Ugyanitt a Kék Fény riportja Kiskunhalassal kapcsolatban.


Válasz erre