Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Dr. Purebl György programja, amellyel a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökségi tisztjére pályázik.

2009-12-19 19:37:33

Letölthető elnöki programvázlat

Mohács után. Vagy előtt?

Purebl György elnöki programvázlat

Bemutatkozás

Pszichiáter, pszichoterapeuta szakvizsgákkal rendelkezem, 1993-tól folyamatosan a pszichiátriai betegellátásban dolgozom, kezdetben a Jahn Ferenc Délpesti Kórház Pszichiátriai Betegfelvételi Osztályán, majd a Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjében – ennek a rendelőnek vagyok ma a vezetője, egyben a Magatartástudományi Intézet klinikai igazgatóhelyettese. Klinikai munkámat eddig szinte kizárólag OEP-finanszírozott intézményekben végeztem és, végzem döntően ma is – magánrendelés indítását csak most kezdtem meg. A klinikai munkám mellett angol és magyar nyelven oktatok az egyetemen, kutatási területem pedig a kronobiológia és a megzavart alvás szerepe pszichiátriai betegségekben. 1993 óta vagyok MPT tag, alapítója és vezetője vagyok az MPT Inszomnia Munkacsoportjának.

Helyzetelemzés:

Negatívumok

1. A magyar pszichiátriát számos csapás érte az elmúlt időszakban. A Lipót bezárását sokan a lehető legrosszabbként, a pszichiátria Mohácsaként élték meg. Lehet azonban, hogy a Lipót bezárása csak szimbolikus, első figyelmeztető jele volt csupán a magyar pszichiátria vesszőfutásának. Ezt követte az Országos Alkohológiai Intézet megszüntetése, és napjainkban vagyunk tanúi a pszichiátriai gondozók egyre súlyosbodó helyzetének. Finanszírozási ellehetetlenülés tapasztalható, mely a fekvőbeteg-ellátás után, a járóbeteg-ellátás bedőlésével fenyeget.
2. A magyar pszichiátria az összeomlás felé menetelő magyar egészségügy leggyengébb láncszeme: szakmai érdekeit az utóbbi időszakban egyre kevésbé tudta érvényesíteni, a laikus társadalom általi közmegítélése pedig a legellentmondásosabb minden más orvosi diszciplinával összehasonlítva
2.3. A jelenlegi pszichiátriai struktúra az egész világon változóban van. Ez önmagában nem volna probléma. A magyar társadalomban hangjukat jelentősen hallató pszichiátria-ellenes érdekcsoportok ezt a magyar közvélemény felé torzítva, a pszichiátria válságaként mutatják be. Ezen érdekcsoportok médiahasználata jelentős, és úgy tĹąnik, képviseltetik magukat a pszichiátriával kapcsolatban döntéseket hozó finanszírozási/közigazgatási hivatalokban vagy munkacsoportokban is.
4. Nem túl fényes médiakommunikáció. Miközben a kommunikációs készségeket fejlesztő tréningprogramok szakemberei között számos kiváló pszichiáter dolgozik, magának a pszichiátriának a médiahasználata rendkívül gyenge: PR-ja (társadalom felé való küldetés-nyilatkozata, laikusok által is használható fogalomrendszere) nincs. Médiakommunikációja emiatt reszponzív (adott helyzetekre válaszol, jobb esetben mint „illetékes elvtárs”, rosszabb esetben a „magyarázom a bizonyítványomat” forgatókönyv szerint), a médiaszakemberek pontosan ismerik a pszichiátrián belüli belső vitákat, és ezt a hallgatottság/olvasottság/nézettség növelése érdekében maximálisan meg is jelenítik. Az Internet-alapú kommunikáció teljesen kihasználatlan terület – szerencsére a hivatalba lépő elnök programjának egyik legfontosabb pontja éppen ennek a javítása.
5. Nem túl fényes kommunikáció a társzakmák felé. Mit tud ma egy átlagos magyar belgyógyász a pszichiáter munkájáról, ha a közvetlen rokonságában nem található pszichiáter? Mennyiben van tisztába azzal, mit várhat el egy pszichiátertől egy liaison-keretben? Mennyire fogalmaz meg adekvát kéréseket? Mennyi konkrét interdiszciplináris együttmĹąködésről tudunk ma Magyarországon pszichoszomatikus betegségekkel kapcsolatban, mikor pl. maguk a gasztroenterológusok is azt mondják, hogy betegforgalmuk 60%-a IBS-ben szenved? Ha a társszakmák ennyit tudnak a pszichiátriáról, akkor mit tudhatnak a laikusok? Melyikünktől nem kérdezték eddig meg soha, hogy mi a különbség a pszichiáter és pszichológus között?
6. Mindezek mellett a társadalom a pszichiátriával szemben mindig is, és most is kettős, nehezen teljesíthető elvárásokat támaszt („a pszichiátria double bindja”): egyfelől custodiális szerepet szán neki, elvárja, hogy megszabadítsa a többségi társadalmat a „bolondoktól”, másfelől számon kéri rajta a személyes szabadság korlátozását. A pszichiátria képviselői médiaszerepléseik kapcsán eddig nem tudták visszatükrözni, milyen nehéz és ellentmondásos feladatot vár tőlük a társadalom: vagy a custodiális szerepbe, vagy a (a konstruktív, pszichiátrián belüli irányzatként értelmezett) antipszichiátriai vonalba helyezkedtek bele, amelyet egy folytonos „magyarázom a bizonyítványomat” viselkedésként kódolt le a laikus hallgatóság legnagyobb része.
6.7. Érdekcsoportok szembenállása a pszichiátrián belül: miközben egységes, és határozott „külpolitikát” kellene folytatnia a magyar pszichiátriának, a külső közvélemény csak a pszichiátrián belüli belső harcokat látja – végleg megkérdőjelezve a pszichiátria hitelességét.
6.8. Az interdiszciplinaritás hiánya. A komplex pszichiátriai ellátáson belül kevés hangsúlyt kapnak a pszichiátriai ellátást kiegészítő társ-diszciplinák: klinikai pszichológusok, szociális munkások, gyógytornászok, valamint civil szervezetek keretében tevékenykedő laikus segítők
6.9. Támogató betegszervezet hiánya. A szakmának alig van kapcsolata a különböző pszichiátriai beteg-szervezetekkel, és ez a kapcsolat is konfliktusokkal terhelt – egy orvosszakmai szervezetet pedig csak egy betegszervezet tud legitimálni.
10. Elvándorlás, utánpótláshiány. Fentiek alapján mindez érthető. Nehéz ma a pszichiátriában pozitív karrier-képet építeni. A szakemberhiány már az osztályok mĹąködőképességét fenyegeti – mindez persze nemcsak a pszichiátriában van így, de talán – egyes adatok szerint – arányaiban jelentősebben, mint más orvosszakmákban.

Pozitívumok:

1. Nemzetközi viszonylatban is kiváló szakembergárda.
1.2. Nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakemberek. Számos kiváló magyar kolléga dolgozott hosszabb/rövidebb ideig külföldön, más típusú pszichiátriai ellátó-rendszerekben. Értékes tapasztalataik hasznosíthatóak lennének Magyarországon is.
1.3. A mentális betegségek ellátásának magas társadalmi igénye. Ez utóbbi csak nő, a WHO előrejelzések szerint a XXI. században a mentális zavarok népegészségügyi jelentősége nő. Azt, hogy nem mĹąködünk jól, éppen az mutatja, hogy bár a munkánkra van igény, nem tudjuk jól kommunikálni, hogy mit tudunk nyújtani a társadalomnak és mit nem.
1.4. A pszichológiai kultúra növekedése (ha lassú is). Miközben a stressz és szorongás kezelése hétköznapi igénnyé vált, főként természetgyógyászok, vagy kóklerek foglalkoznak vele, miközben a pszichiátert még mindig a „bolondok doktoraként” azonosítják
1.5. „Forradalmi helyzet” a pszichiátrián belül: Ennek a destruktív belső viták a fent említett nagy negatívumai. A pozitívuma az, hogy van számos kiváló ember, aki aktívan szeretne cselekedni.

Programvázlat: konszenzuskeresés, képviselet, kapcsolatépítés

1. Konszenzuskeresés: A közös fellépés érdekében érdekegyeztető kerekasztal a jelenleg szembenálló csoportokkal. A közös pontok megtalálása, és közös akcióterv kidolgozása az alábbi pontokban, együttmĹąködve az OPK-val és a PSzK-val, mint két másik érdekképviseleti szereplővel:
- Társadalmi kommunikáció: PR-program kidolgozása, pozitív üzenetekkel, melyeket az aktuális megkeresések kapcsán, de azoktól függetlenül kommunikálnak az MPT erre felkészített szóvivői.
- Szakember-utánpótlás biztosítása, a szakemberek elvándorlásának megakadályozása érdekében stratégia kiépítése
- Gyógyszercéges támogatásokkal kapcsolatos etikai kódex kidolgozása

2. Képviselet: Érdekképviseleti program kidolgozása:

- Finanszírozási érdekképviselet, konkrét finanszírozási program elkészítése, melyben a járó- és fekvőbeteg ellátás finanszírozása egy modellben szerepel. Folyamatos, két szintĹą érdekképviseleti jelenlét a finanszírozási döntéseket hozók felé, 1) mind stratégiai szinten (egészségügy finanszírozásának stratégiai kérdései – a leendő kormányok egyik fontos feladata), 2) mind közigazgatási szinten (végrehajtási rendeletek, napi gyakorlat, stb.) Mindez a pszichiátriai ellátást érintő minden közigazgatási egységgel kapcsolatban meg kell valósuljon.
- A mindenkor hivatalban lévő magyar parlamenttel kapcsolatban
- A biztosítás-alapú támogatási rendszer mellett alternatív finanszírozási konstrukciók kidolgozása (egészségpénztárak bevonása, ill. co-payment javaslatok kidolgozása)

3. Kapcsolatépítés.

- Társadalmi kommunikációs program kidolgozása, „a pszichiátria destigmatizálása”. Mottó: a pszichiátria nagyon sok hétköznapi problémában tud segítséget nyújtani: stressz, pszichoszomatikus betegségek, pszichológiai készségfejlesztés. Célja, hogy a laikus közösség számára a pszichiáter nem „egy bolondokkal foglalkozó, maga is kicsit bogaras” szerep legyen, hanem hétköznapi problémákban is segíteni tudó, szolgáltatás-alapon mĹąködő szakember. Eszközök: „MPT-füzetek” ill. az MPT honlapjáról letölthető tájékoztató ill. önsegítő anyagok elkészítése, melyek tájékoztatást nyújtanak gyakori mentális és pszichoszomatikus zavarokról (pl. depresszió, krónikus fájdalom stb.) és konkrét önsegítő tanácsokat nyújtanak (stressz-menedzsment, agresszió-kezelés, alváshigiéné, stb. – nagyon jó brit példák léteznek erre) A honlapon pedig fórum, ill. tanácsadói email-rendszer mĹąködtetése.
- Kommunikáció a társszakmákkal: Szimpóziumok szervezése a társszakmák konferenciáin, az adott konferencia témájának pszichiátriai vonatkozásaival. Célja: a társszakmák ismerjék meg a mi munkákat Ezt sokan csináljuk esetileg, „magányos lovagként” általában sikeresen – üdítő 15 antihipertenzívum-előadás után valami mást is hallani – de nincs ennek kidolgozott, megszervezett rendszere
- Betegszervezettel való együttmĹąködés. Az MPT-t a betegszervezetek tudják legitimálni a legjobban a társadalom felé. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a saját szĹąk szakmai érdekeinket képviseljük, hanem a betegeinkét, velük karöltve. Igen lényeges a kezdeti beteg-célcsoport választás: az eddigi kísérletek olyan betegségekben szenvedők szervezeteivel kapcsolatban történtek, akiket maga a társadalom is marginalizálni akar. Pedig nagy népegészségügyi jelentőségĹą és sok embert érintő pszichiátriai betegségekben (pl. depresszióban) szenvedők nagy és hatékony betegcsoportot alakíthatnának.
- Utánpótlás program: Orvosegyetemekkel való együttmĹąködés keretében, tehetségkutató,- és gondozó programok

Célom az, hogy:

- Elnökségem első hat hónapjában létrejöjjön egy konszenzus a pszichiátrián belül szembenálló csoportok között, a pszichiátria érdekében. Nem személyek között – ez lehetetlen - de azt talán el tudjuk érni, hogy az érdekcsoportokon belül a kompromisszumkészebb szereplők kerüljenek előtérbe. A konstruktív szakmai viták és a pszichiátria különböző irányzatainak diskurzusa persze folyamatos kell legyen, nem korlátozódhat csak erre az időszakra, hiszen ez gazdagítja és sokszínĹąvé teszi a pszichiátriát. A pszichiátria különböző irányzatainak és csoportjainak azonban mind a társadalom, mind a társszakmák, mind a finanszírozók felé egységes „külpolitikát” kellene képviselnie – és ebben a „külpolitikában” rendkívül gyorsan egységes álláspontra kellene jutni.

Reményeim szerint a két éves ciklus végére:

- lesz egy finanszírozással folyamatosan foglalkozó munkacsoport az MPT-n belül (mivel a magyar eü. finanszírozás feltehetően most évekig permanens változásban lesz, ennek felállítása indokolt)
- ha lesz PR stratégia, társadalmi kommunikáció, és egy ezt folyamatosan mĹąködtető munkacsoport (mely a médiaszereplést is vállalja), folyamatosan megjelenő kiadványokkal
- mĹąködő Internet alapú közösségi hálózatba illeszkedik az MPT (reményeim szerint ez már Kurimay Elnök Úr erőfeszítései eredményeképpen már a jelenleg kezdődő elnöki ciklusban megvalósul)
- folyamatos jelenlét lesz a társszakmák kongresszusain
- lesz gyógyszercéges támogatásokkal kapcsolatos etikai kódex
- lesz mĹąködő, és az MPT-vel együttmĹąködő betegszervezet, vagy betegszervezet-konzorcium
- lesznek tehetségkutató programok

Miért vállaltam az elnöki pályázatot? – személyes motivációim

- az ellátási rendszer napról-napra való ellehetetlenülését, a kezelési lehetőségek gyakorlati szĹąkülését (miközben számos kiváló és lelkes szakember dolgozna magas színvonalon, ha körülményei engednék), a saját bőrömön tapasztalom én is
- a pszichiátriát erodáló meddő belső viták, azt ez kárörvendően figyelő és kihasználó pszichiátria-ellenes csoportok hatása kapcsán egyre többször tapasztalom azt, hogy a valóban hatékony segítséget is gyanakodva fogadják az arra rászorulók
- úgy érzem, hogy a különböző pszichiátriai érdekcsoportok számos közös ponton közeledhetnének egymáshoz, és van az érdekérvényesítésnek egy gyakorlati, közös útja. Én egyik csoport irányában sem köteleződtem el, és úgy érzem, ezzel így van a magyar pszichiáter társadalom néma, vitákban hangját eddig nem hallató többsége is – ebből a néma többségből kerestek meg sokan, és ezt a konszenzus-kereső többséget tudnám képviselni

A fenti program kidolgozásában támogattak: Dr. Németh Attila, Dr. Pilling János, Dr. Réthelyi János, Dr. Túry Ferenc. Amennyiben egyetértenek fentiekkel, kérem, támogassák programomat Önök is.


Bp. 2009. november 22.

Dr. Purebl György

 

 

 


Válasz erre
1

Abonyi Eszter

2009-12-20 16:45:33

Örülök, hogy van még egy vállalkozó. P.Gy-t tud.munkássága és előadásai alapján becsülöm. Programja részleteibe nem mennék bele, mert most kezdem észlelni, hogy nagyobb bajok vannak nálunk, mint azt én kissé izoláltan , kívülállóként észleltem.Újra átolvasom.

Csak a címhez reagálva:

Tudjátok, hogy Morus Tamás, már a Towerben írta utolsó munkáját " Balsorsban való vigasztalásról szóló párbeszéd"-et.És a párbeszédet két magyar, az öreg Antal és az unokaöccs Vincze szájába adja, akik a fenyegető török betörésről beszélgetnek, és vidám bölcsességekkel készítik elő lelküket a közelgő katasztrófára. Ez bizony Mohács után volt./1534/  Állítólag  Thomas More  legderĹąsebb munkája. Olvassátok! AE.


Válasz erre
2

Terenyi Zoltán

2009-12-21 11:23:29

Purebl György elnökjelölti programjáról: Letölthető itt


Válasz erre
3

Schultheisz Krisztina

2009-12-22 13:00:45

Tisztelt Purebl doktor,

Engedjen meg egy rövid hozzászólást, és kérdést az Ön programjához.Örömmel olvastam,hogy immár világossá vált az a tény, melyszerint a betegszervezeteket nem lehet kihagyni az MPT munkájából. A további mondatokat valószinü fogalmazási hiba miatt nem egészen értem.Meg nem nevezett betegszervezet(ek) minden típusu pszichiátriai betegekből állnak össze beleértve a "pl." depressziósokat is.Ebben a megfogalmazásban Ön kiválogatná az eddig már létező, akár 10 éve eredményesen mĹąködő szervezet(ek)ből a" pl." depressziósokat így alakítva egy új szevezetet akikkel immár probléma nélkül lehetne együttmĹąködni.A többieket pedig "marginalizálja" ahogyan azt a társadalom is teszi.Való igaz alkothatnának a depressziósok egy nagy és hatékony szervezetet de nem tették, helyette az u.n. vegyes felvágott szervezet(ek)be léptek be.És mit tegyenek a másféle (zĹąrös) betegek? Ők nem tartoznak a pszichiátria hatáskörébe? Önnek van módja a betegek kezelésében "célcsoportot" választani? Kérem segitsen nekem a félreértett mondataiból felmerülő kérdéseimet tisztázni.

üdvözlettel

Schultheisz Krisztina PÉF


Válasz erre
4

purebl gyorgy

2009-12-22 22:25:45

Tisztelt Schulteisz Krisztina!

 

Sajnálom, hogy félreérthető voltam. Azt szerettem volna kifejezni, hogy a súlyos/súlyosabb problémákkal, stigmatizáltsággal, kirekesztéssel küzdő, az ön megfogalmazásában "zĹąrös" betegek érdekképviselete mellett (mely rendkívül fontos, de éppen ezért egy pszichiátriai érdekképviselettel foglalkozó diskurzusnál mindig központban lévő kérdés) a kevésbé "látványos", kevésbé kirekesztéssel járó, de gyakori pszichiátriai problémákkal küzdő betegeket is meg kell szólítani az érdekvédelem kérdésében, és az ő érdekeiket is képviselni kell. Egy "enyhébb" szorongásos vagy affektív zavarral küdző beteg érdeksérelme a mai társadalomban nem olyan látványos (és nem olyan súlyos persze), mint a "klasszikus nagypszichiátriai" zavarban szenvedőké, de a munkaerőpiaci esélyeik pl. sokkal rosszabbak lehetnek az ilyen zavarokkal nem küzdőkénél. Ugyanakkor nagyon sokan vannak, tehát nagy lobbierőt is jelenthetnek.

Üdvözlettel

Purebl György


Válasz erre
5

Dr.Silling Tibor

2009-12-22 23:43:05

Kedves Gyuri!
Elnézést, hogy beleszólok, de szerintem nekünk a szakma és a saját érdekeinket kell képviselnünk. Az ellátottakat érdekképviseleti szempontból nekünk nem kell megszólítani, helyettük értük érdekképviseleti tömörülések létrejöttét forszírozni. El kell fogadjuk azokat a szervezeteket, amiket ők létrehoznak (mint ahogy ők is elfogadják a mi általunk tétrehozott szervezeteket) és azokkal lehetőség szerint együtt kell mĹąködjünk. Ez viszont nem lehet az érdekek összemosása mentén, hanem inkább a hasonló érdekek találkozása esetén.
Üdv. Silling Tibor
 


Válasz erre
6

Schultheisz Krisztina

2009-12-23 11:24:58

Tisztelt Purebl doktor,

Úgy tünik most én voltam félreérthető.A mondandóm lényege az, hogy a már létező betegszervezetekben nem csak a súlyos betegek tagok, hanem mint például én magam is enyhe depressziós és szorongásos betegek.Az ezzel járó nem túl látványos, ám az életet nagyon is megnehezitő problémákkal így szoros ismeretségben vagyok.Ezen kívül még mint súlyos pszichiátriai beteg hozzátartozója is bőséges tapasztalattal rendelkezem.A pszihoszociális fogyatékkal élőket (és ide tartoznak az enyhe szorongással kĹązdők is) rendkívĹąl nehéz összefogni lévén a fogyatékkal élők közt ez a legheterogénebb csoport. Ezért tartom jelentősnek a mi szervezetünk (PÉF) munkáját és eddig elért eredményeit.És még egy fontos dologra szeretném felhívni a figyelmét. A betegszervezetek csak úgy lehetnek hosszutávon életképesek, ha alulról épitkező, magukat képviselni akaró betegektől indul el.

üdvözlettel

Schultheisz Krisztina


Válasz erre
7

Radó Iván

2009-12-23 14:53:36

Mindenkinek! A PÉF minden betegért van. Az egyetlen országos ernyőszervezet és már tíz éves elmúlt. Dg-re tekintet nélkül, bárkinek az érdekeit védjük, de főleg a rendszerszintĹą problémák orvoslását bevállaltuk és vállaljuk. Amennyiben az érdekeinket veszélyezető és én bőven idesorolom a reformpszichiátriát, a közösségi pszichiátriát vagy a járóbetegellátást stb. ügyet észlelünk. Kiállunk mellette. Névre pozicióra, bármire való tekintet nélkül.

 

Purebl Doktor úr, azt látnia kell, hogy nem a személyével van gondunk. Silling Doktort, Lehóczky Doktort, Móré Doktort ismerjük. Silling Doktor velünk előre is egyeztetett a programjáról. Azt pedig kifejezetten nagy dolognak tartom, hogy a LEF-en, amely lássuk be puszta létében is pirosas szövet sok nagyágyú szemében publikálta programját, amiért valószínĹąleg kellő feddésben fog részesülni.:)


Válasz erre
8

dr. Harangozó Judit

2009-12-24 00:59:27

Kedves Gyuri!

A program betegszervezetekkel kapcsolatos része a legtámadhatóbb pontja, én is módosításra javasolom, a fenti szempontok alapján. Nem tartható az a jelenlegi MPT-s gyakorlat, amely elsődlegesen a Társaság, ill. a szakemberektől függő szervezeteket tekinti "civil" partnernek, van olyan, amelyet maga az MPT alapított. Sőt, volt olyan projekt, ahol maga az MPT, mint civil szervezet képviselte a "civil kontrollt"! Így nem tud megvalósulni a függetlenség.

Szerintem a programoknak nem jó megkerülniük a PÉF és LEF-kapcsolatok kérdését, ezekről egészen konkrétan lenne jó fogalmazni. A programod úgy néz ki, hogy fenntartja a PÉF-fel való együttmĹąködés "kerülő utakra" terelését (ahogy HARMATTA Elnök Úr mondta, vannak más betegszervezetek...).

Nem látom egészen reálisnak az egységes külpolitika megvalósulását, az érdekcsoportok közti kiegyezést, mindaddig míg nem változik a gyógyszeripar hátszelével megtámogatott szakmai elit oligarchikus mĹąködésmódja. Itt nem a kompromisszumképes személyek hiányoznak a "többi érdekcsoportból", hanem nincs igazán érdekeltség a vezetők körében az átláthatóság, nyilvánosság, civil kontroll, közösségi- és felépülés alapú értékváltás iránt. Miről is tudnánk akkor tárgyalni?

 

Az egységes külpolitikához más konszenzusokat kell keresni. A forenzikus osztály, mint fő cél, a járóbeteg-ellátás ellehetetlenülése iránti érzéketlenség, a taktikai okból a lakosságot a betegekkel fenyegető média-kampány, a szakmai protokollokban a felépülés-alapú értékváltás és a pszichoszociális "fordulatok" elkerülése (lásd még a NICE irányelveket), stb., stb. - egyszerĹąen nem tárgyalási alapok a józanul gondolkodó szakmai csoportoknak, még a kórházi lobbihoz tartozóknak sem. Ezeket a fenti célokat és gyakorlatot csak egy erős hatalmi koncentrációt megvalósító, több ponton a demokratikus mĹąködésmód eróziójával operáló mĹąködés viheti, viszi át, ahol a szakma, a tagság az információhiány és a készen kapott vélemények virtuális közegében botorkál. És hát nem látszik nyitottság a tárgyalásokra az MPT-s oldalon - ez pl. pont a PÉF-fel való tárgyalások eddigi kudarcában mutatkozott meg. Vagy: a LEF válásgelemzés kicenzúrázása a TH - PH környékéről, és a korábbi "másként gondolkodók" kitessékelése a szakmai közéletből, ezek pont a konszenzus-kialakító vitákat "előzték meg". Vagy, hogy egy friss példát mondjak, a közelmúltban lezajlott EU-s depresszió és szuic. prevenció konferenciára az MPT tudomásom szerint nem hívta meg a hazai jó gyakorlatok  képviselőinek jelentős részét (pl. a telefonos elsősegélyszolgálatok képviselőit), a PÉF-et sem.

Szóval hogyan fogunk mi egyezkedni??? Ebből az alaphelyzetből kiindulva?? A jelenlegi elitnek mitől lesz érdeke az egyezkedés?

A konkrétumok azért is fontosak, mert az "elvek szintjén maradás"  továbbra is a virtuális világban tartják a szakmát: most különösen fontos konkrétumokról beszélni, ez már magában is megújulást ígér. Örülnék, ha továbblépnél Te is az ígéretes program nyomán a konkrétumok felé.

 

Üdv

Judit

 


Válasz erre
9

purebl gyorgy

2010-01-02 23:10:43

Kedves Hozzászólók!

A mostani reflexió késedelméért elnézést kérek – az ünnepek alatt nem foglalkoztam szakmai kérdésekkel. Nagyon röviden foglalnám össze az eddigi hozzászólásokkal kapcsolatos gondolataimat.

Először is szeretném megköszönni az összes hozzászólást, nagyon örülök neki, hogy programom érdeklődésre tartott számot. A programom elég vázlatos, és valóban, az ördög mindig a részletekben rejlik. Mivel azonban nem 2010 januárjától, hanem (szerencsés esetben is) csak két év múlva lehetek tényleges elnök, úgy gondoltam, a programomban stratégiai célokat kell összefoglalnom, hiszen a megvalósítás részletei a mindenkori körülményektől függenek – mivel 2012-ig rengeteg dolog változik majd, programom részletes megvalósítását az akkori (jövendőbeli) viszonyok figyelembevételével, az elnökségemet megelőző fél évben tudom majd hitelesen kidolgozni. Éppen ezért most mindössze három dologra szeretnék reflektálni.

1. A szakma és az ellátottak érdekképviseletének kérdései. Úgy gondolom, hogy az ellátók és az ellátottak érdekei legalább 80%-ban egybeesnek egy jól mĹąködő ellátási rendszerben, tehát noha az MPT valóban a szakmát képviseli, érdekei zömmel közösek a betegszervezetekével. Éppen ezért a szakmai és betegszervezet közötti kollaborációt kulcskérdésnek tartom – nemcsak a pszichiátriában.

2. Ehhez kapcsolódik a betegszervezetekkel való együttmĹąködés kérdése. Talán félreérthetően fogalmaztam: nem áll szándékomban „MPT-fiók betegszervezetet” alapítani, hanem a már most mĹąködő, és alulról építkező civil beteg,- hozzátartozói,- és laikus segítő szervezetekkel szeretnék együttmĹąködni. A betegszervezet-konzorcium, amely a programban szerepel, számos szervezetet összefoghat, amelyek lehetnek akár apró, helyi szervezetek is, a lényeg az, hogy vállalható, pozitív célokkal mĹąködjenek. Mint civil életben már régóta mĹąködő aktivisták, nyilván Önök is tapasztalatból tudják, hogy civil és civil között van különbség: vannak látszólag pozitív célokat kitĹąző, azonban implicite negatív érdekek (marketing, térítés, pártkötődés triász) mentén mĹąködő szervezetek is, tehát a civilekkel való együttmĹąködésben igenis szükség van valamilyen szelekcióra, egyszerĹąen azért, hogy ne váljunk jóhiszemĹąen eszközeivé valamilyen olyan rejtett cél megvalósításának, amellyel nem értünk egyet. (Civil tapasztalataimat egyébként az Otthon Segítünk mozgalom keretében szereztem, melynek egyik hazai elindítója és máig aktív munkatársa vagyok).

3. Az érdekcsoportok közti megegyezés kérdése. Én az MPT elnökjelöltje vagyok, és sok erőt és pozitívumot látok az MPT-ben - ezért vállaltam a felkérést az elnökjelöltségre. Azt elképzelhetőnek tartom, hogy egyes személyek nem tudnak egymással megegyezni, de azt nem, hogy érdekcsoportok között nem születhet együttmĹąködés.


Válasz erre
10

Radó Iván

2010-01-04 02:23:05

Doktor úr, részletezné a "betegszervezetek" megjelölést? Mivel hiába írtam, amit írtam, most már érdekelne, mire gondol, amikor ezt a formációt használja.

Köszönettel:
Radó Iván

PÉF


Válasz erre
11

purebl gyorgy

2010-01-04 16:43:30

Tisztelt Radó Iván Úr!

Olyan szervezeteket értek ezalatt, melyek pszichiátriai betegek vagy hozzátartozóik által létrehozott érdekvédelmi vagy önsegítő szervezetek, legyenek akár helyiek, akár országosak, a lényeg az, hogy mĹąködésük átlátható legyen, és ne fiókszervezetei legyenek egy üzleti célú konstrukciónak (pl. valamilyen készítmény vagy módszer marketingje céljából hozták őket létre), vagy esetleg politikai pártnak (ez utóbbi azért ezen a területen nem hiszem, hogy gyakori lenne, de pl. a családokkal kapcsolatos civil tevékenységekben, amit én jobban ismerek, minden 4. évben előfurdul, hogy bepróbálkoznak a pártok, ha másképpen nem, önkormányzati vagy település szinten). Valamint ezek ernyőszervezeteit is természetesen.

 

Üdvözlettel

Purebl György

 

 

 


Válasz erre
12

Radó Iván

2010-01-04 17:32:04

Tisztelt Doktor úr!

Éppen azért kérdezek rá erre a fordulatra, mert sok a fiókszervezet, érdekvédelem meg kevés. A köztünk rejlő kommunikációs hiba okát is ebben látom. Példaként említeném a Magyar AutóKlubot. Se szeri, se száma az autósok különféle mozgalmainak, szerveződéseinek, mégis a MAK-ot tartották és tartják autentikusnak és a maga formájában unikálisnak. Mint minden példa, ez is lehet talán tökéletlen, de amit kiemelni szándékozom, hogy ahogy nincs több MPT, nincs több Szakmai Kollégium, /PSZK/ stb., (hogy a szakmánál maradjunk), úgy PÉF sincs több. Közel tizenöt éves tapasztalattal állíthatom, hogy ismerem a területet és világosá vált, hogy a PÉF az egyetlen pszichiátriai érdekvédelemmel foglalkozó magyar szövetség, amely jellegénél fogva ernyőszervezet. Emellett az is látszik, hogy mindazon szerveződések, amelyek jogilag bejegyzettek, tényleges munkát folytattak vagy folytatnak, nincsenek gyógyszergyári és/vagy szakmai szándékok "gyanújának" stigmájával jogosan megjelölve a PÉF tagjai. Leszámítva nagyon lokális (regionális) vagy "hangszervezeteket", de még ezekből sincs sok. Ezért még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy:

1/értelmetlen további szervezetek létrejöttét szorgalmazni, illetve érdemi munkát végezni óhajtó és az előbbi stigma körbe ténylegesen nem tartozó szervezetek kivétekével másokat különösképpen mindenáron szerveződésre bíztatni. Ahol érdemi kezdeményezés van, ott a PÉF a létrejövést támogatja és segíti, erre külön szakemberünk van,

2/ pártok eleve nem merülhetnek fel, ugyanis a közhasznúság egyik feltétele a pártsemlegesség és az érdekvédelem teljesen politikától független. Ami a hozzátartozói szervezeteket illeti, az elvben korábban létező leginkább 2, de összesen sem több, mint 4 ilyen szervezetből jelenleg nincs érdemi munkát végző és/vagy lobbymentes. Ez baj és ezen segíteni szeretnénk. Éppen emiatt a PÉF elnökségében mindig volt és van a hozzátartozói oldalt képviselő tag. Ami a pártok bepróbálkozásait illeti, megmondanám, ha lett volna ilyen a PÉF esetében, de nem volt. Ha lett volna, legalább a "törődést:))" éreztük volna, de semmi. Ettől függetlenül ezt a mai Magyarországon nem lehet kizárni. Mi 90%-ban külföldi támogatásból élünk, így a gyanú árnyéka sem vetődhet fel abban a tekintetben, hogy bármilyen politikai, szakmai, céges vagy más érdekkör szolgálatában állnánk.

Mielőtt tünetileg is értékelné a hosszúra is sikerült magyarázatot,:) kiemelném a lényeget: a PÉF-nek nincs alternatívája. A "betegszervezetek" formulát leginkább az MPT szokta szónokian hangoztatni, minden realitás nélkül, ismeretlen, de sejthető célból. Önmagában a jószándékát nem kétlem, de ha ebben a csőben halad, akkor belehúzzák. Ezt szeretném Ön előtt megvilágítani.

Üdvözlettel:
Radó Iván


Válasz erre
13

Károly Bence Dr.

2010-01-04 21:44:02

Tisztelt Radó Úr!

Csak halkan jelzem meg, nehogy megbántsam: "a PÉF-nek nincs alternatívája" -ezt Ön írta.Ilyet csak egy fanatikus írhat, akikiből, ugye a világtörténelemben még soha nem jött ki semmi jó.Mindennek van alternatívája, a PÉF-nek, az MPT-nek , a FIDESZ-nek, az MSZP-nek, stb.Legfeljebb jelenleg nincs alternatívája...DE, ha valaki alakít egy másik, máshogy mĹąködő ésesetleg más stílusban mĹąködő pszichiátriai betegek érdekvédelmi szervezetét -akkor az is mĹąködhet jól. Jól nézne ki a világ, ha minden szervezet, ami egyszer megalakult,az az egyedüli és egyetlen maradna. Ez alapján nem lennének reformátusok, evangélikusoka világban, mert a katolicizmus már mĹąködött -minek másik...Persze még számos egyéb példa van,ezért talán kicsit szerényebben, ha lehet...

Károly Bence kis d.r.

 

 

 


Válasz erre
14

Károly Bence Dr.

2010-01-04 23:49:08

Kedves Harangozó Dr-nő!

Mint ennek a nagyon fontos honlapnak a kitalálója és legfőbb motorja, kérem, hogy Radó Úr stílusával kapcsolatban adjon némi állásfoglalást a honlap olvasóinak, használóinak. Néha úgy érzem, hogy szerepzavarban szenved szegény ember és ilyen "PÉF-nek nincs alternatívája" szintĹą epeöméssel több kárt okoz a PÉF-nek és a LEF-nek, minha meg sem szólalna. Jó lenne, ha a PÉF mellett, Radó úrnak is lenne alternatívája...

Károly Bence Dr.


Válasz erre
15

Nagy Károlyné

2010-01-05 11:06:20

Tisztelt Károly Bence Dr!

Tökéletesen igazat adok Önnek! Hasonló okból nem szoktam az utóbbi időben véleményt nyilvánítani a LEF Fórumon. Az sem zavar, ha ez sokaknak nem hiányzik. Mindesetre becsülöm Önmagamat azzal, hogy túl az egészségügyi, családi és a munkámmal kapcsolatos problémáimat ne tetézze, hogy időnként "nem professzionális, csetlő-botló" hozzászolásomat ne" jutalmazza" senki azzal, hogy vállalva nevemet az interneten nyíltan lealázzanak, úgymond "lerugják a vesémet". Fennt említett témában személyesen írásban is, és már szóban is véleményt nyilvánítottam. Úgy vélem hiába. A továbbiakban is távolmaradásommal próbálom óvni lelki békémet!

"Joubert: A tiszteletről

Tiszteletet érezni még jobb, mint tiszteletet ébreszteni: a tisztelettudó ember ugyanis mindig tiszteletre méltó is egyben."

 

Üdvözlettel: Nagy Károlyné Zsuzsa

Gyöngysor Alapítvány elnöke


 


Válasz erre
16

dr. Harangozó Judit

2010-01-06 00:26:12

Kedves Doktor Úr! Kedves Zsuzsa!

Nem szeretnék itt mint igazságosztó megjelenni, inkább bíztatom Önöket, mégiscsak folytassuk a megbeszélést a lehető legasszertívebb módon. Ehhez az is hozzátartozik, hogy Zsuzsa is írja meg, pontosan mit kifogásolt, és keressük a konstruktív javaslatokat mindnyájan a párbeszéd folytatása érdekében.

RI utolsó, kifogásolt levelében nem érzek rossz kommunikációt. A "nincs alternatívája" talán tényleg nem szerencsés fogalmazás. A gyakorlatban viszont tényleg a PÉF-ben tömörült szervezetek munkája, - amely a PÉF honlapján követhető nyomon -, ma Mo-n a legerősebb, a pszichiáterektől, azok szervezeteitől, valamint a gyógyszeripartól függyetlen érdekvédelmi tevékenység. Természetesen lehet később más ilyen szerveződés is....

De most nincs. A PÉF-fel való tárgyalás és együttmĹąködés ma valóban a szakma demokratikus átalakulásának kulcskérdése, és a hivatalos pszichiátria által használt  "más betegszervezetek" szlogen kódolt üzenete a "kevésbé független", kevésbé érdekvédő, stb. szervezetekkel egy "kisebb téttel" megkötött, virtuális(abb) kooperációnak, amely a demokratikus "szándék" kicsorbulását jelzi. Erre sajnos voltak példák.

 

A Magyar Pszichiátriai Társaság korábban létrehozott egy alapítványt, amelyen keresztül egyetlen egy gyógyszergyár támogatta a civileket, kiszolgáltatva ezeket az adott cég üzleti befolyásának. Volt olyan szervezet, amely pont ennek a cégnek a levélpapírjáról írta az alapítványos leveleit, és amikor a cég gyógyszerének árát emelni akarták, egész oldalas hirdetést jelentetett meg egy vezető napilapban (!)  a gyógyszer ingyenességének védelmében (aminek összefüggéseit aztán le is leplezte a kormányzat). Az ilyen kínos epizódok több civil szervezetet vittek rossz, "nem civil" pályára. A szakmai elit által "többi betegszervezetnek" nevezett partner egy része az alapítók révén szoros függésben van a szakmával.

 

Javaslom, értékeljük a PÉF TEVÉKENYSÉGÉT, akkor könnyebb lesz érdemi viták felé menni....Ennek áttekintése alapján érthető, hogy a PÉF a jelöltje egy olyan típusú szervezetté válásnak, mint a vakok, vagy mozgássérültek szövetségei, amelyek ma állami szubvencióban részesülnek. Talán erre gondolhatott Radó Iván.

A PÉF elnökségéből pl. Schultheisz Krisztina is gyakran levelezik. Fontos tudni, hogy a PÉF nem egy személyes szervezet, sok-sok beteg, hozzátartozó, szakember munkája áll mögötte, korábban Gombos Gábor, a jelenlegi alelnök, Szőke Zsolt nevét emelném még ki.

 

Maradjunk abban, hogy remek dolog lenne itt MO-on, ha sok erős, föggetlen betegszervezet, ezek erős és független ernyőszervezeteiből is több mĹąködne és lenne a PÉF-nek alternatívája. A Gyöngysor A. egy ilyen szervezetek indul, amihez gratulálok Zsuzsának és a munkatársainak! Azt hiszem, ennek Radó Iván is örülhet. Viszont több ilyen ernyőszervezet: ma még tényleg nem realitás.

 

 

KÉrem keressük egymással az asszertív párbeszédet! Remélem Zsuzsa is visszatér jókat "fórumozni". Én nagyon szeretném ezt elősegíteni...

Üdv:

HJ


Válasz erre
17

Károly Bence Dr.

2010-01-06 12:33:20

Tisztelt Dr. Harangozó Judit!

Köszönöm kultúrált, intelligens válaszát. Más az érzékenységünk Radó úr kommunikációjával kapcsolatban, de ez sem baj, nem vagyunk egyformák - én az ilyen jellegĹą kitételekben mindig kirekesztést is érzek, meg azt a szorongást, amit  Radó úr leírt - a külső támogatások többfelé osztódnának, aminek a PÉF és az általa képviseltek látnák kárát.

Azonban mégis azt gondolom, hogy jól mĹąködő, gyógyszeripartól független, pártsemleges betegszervezetekre igenis szükség van. Amiből egy van, az előbb-utóbb megbukik. Nincs kontroll mellettük, nincsenek "megversenyeztetve". És nem biztos, hogy egy schizophren betegeket képviselő szervezet érdemben tudna egy Alzheimer kórban szenvedők és azok hozzátartozóinak érdekeit hatásosan képviselni.  Ugyanez van schizophrenia és mondjuk szorongásos betegcsoportok között, hiszen egészen más a két betegség kimenetele. És ha ezekhez hozzáveszem az addiktológiai betegeket, akkor még színesebb a paletta...Lehet, hogy nincs igazam, csak most így gondolom.

Üdvözlettel:

Károly Bence Dr.


Válasz erre
18

Nagy Károlyné

2010-01-06 14:13:04

 Tisztelt Harangozó Doktornő!

  Köszönöm szépen szakszerĹą és rendkívül empatikus válaszát!

Én soha nem fogom elfelejteni, hogy milyen sokat segített nekem, különösen, mikor egyszerre volt rákbeteg a férjem és szintén nagyon súlyos beteg a lányom. A személyes kapcsolattartás nélkül nem bírtam volna a küzdelmet tovább folytatni.

  Megfogadom a tanácsát és a továbbiakban asszertíven kommunikálok, viszont az eredményes párbeszédhez elengedhetetlen az a feltétel, hogy az asszertív emberi kommunikáció és kapcsolat a kölcsönösségen alapuljon!!!

  Valóban úgy van, hogy míg valaki számára irritáló és elviselhetetlen lehet egy illető személy modora, addig a másik ugyanezt tökéletes munkatársnak tartja.

  Én rendkívül arrogánsnak tartom úgy általában R.I. megnyilvánulásait, kivéve, ha olyan személlyel tárgyal, aki számára valamiért kapcsolati tőkét jelent. Persze tudom, hogy ilyen az élet, így lehet  érvényesülni, de ezzel párhuzamosan meg kell adni ugyanazt a maximális tiszteletet másnak is, az EMBERNEK! Hierarchiától függetlenül! Mindenkinek annyi tiszetelet adjunk, amennyit  MAGUNKNAK elvárunk! Az igazán intelligens emberek szinte mindig így viselkednek.

Üdvözlettel és tisztelettel: Nagy Károlyné Zsuzsa

 

 


Válasz erre
19

dr. Harangozó Judit

2010-01-06 18:53:37

Kedves Zsuzsa, kedves Kolléga!

Köszönöm a válaszokat, külön Zsuzsáét. Volt akkor itt valami sérelmes előzmény, remélem

a kölcsönös asszertivitás, amelynek Zsuzsa  az egyik "bajnoka", segít majd...

A pluralizmus pedig az önsegítésben (is) nagy érték, ebben egyetértünk.

Talán még csak annyit jegyeznék meg, hogy a PÉF több, különböző "profilú" szervezetet tömörít, tehát ernyőszervezet.

Az önsegítő szervezetek, csoportok bővülése mindannyiunk közös érdeke, amelyet a PÉF is

elősegít.

Üdv:

HJ


Válasz erre
20

Nagy Károlyné

2010-01-06 19:40:03

 Kedves Harangozó Doktornő!

 

Köszönöm a bíztató szavakat!

Boldog Új Évet Kívánok!

Nagyné Zsuzsa


Válasz erre
21

Radó Iván

2010-01-06 20:50:59

Kedves Judit!

Mondanivalód legnagyobb részével egyetértek. A többit leírtam korábban. Talán neked jobban elhiszik, hogy ugyanarról beszélünk.

Erőfeszítéseidet köszönöm.:)


Válasz erre
22

Radó Iván

2010-01-06 20:48:56

Kedves Bence, köszönöm a kisdoktort, örülök, hogy ezt sikerült tisztáznunk.:) Talán megengedi, ha annak a feltételezésemnek adok hangot, hogy még a kisdoktor is enyhe túlzás. EgyszerĹąbben szólva nem hiszem, hogy Ön orvos lenne. Ez természetesen mindaddig nem baj, amíg nem ezt állítja magáról.:) Szerintem Ön egy agent provocateur, de ezzel igen nagymértékben segíti a fórumot.  A továbbiakban erről majd akkor, ha meggyőz ennek ellenkezőjéről. Magam utánanéztem kissé és nem találtam ilyen nevĹą háziorvost az országban, de persze ettől még lehet.

Véleményemet leírtam és mint minden ilyen jellegĹą megnyilvánulás, többféleképpen értelmezhető, illetve kicsavarható. Ez Önnek nem megy rosszul. Egy másik levelében írtak közül egyre reagálva: ha halvány sejtelme lenne a támogatások eredetéről, azok számáról, irányultságáról, nem írna a félelemről. A félelem bennem nem is igazán emiatt van, hanem a megosztó magyarosch hozzáállásról, emi nagyon természetesen itt is megjelenítődik. Amiatt is van, hogy mi lesz a betegek sorsa. Sietek megjegyezni, hogy a vita Purebl Doktor jelölése kapcsán kezdődött. Mármost mivel se árthatna jobban neki, mintha ilyen stílben és tartalommal kommunikál. Még a gyanút is rátereli, mintha szegény kérte volna erre Önt, pedig szerintem nem.

Információ: Lehóczky Doktor programja az MPT regisztrációhoz kötött részében olvasható.

Mivel korábbi állításaimat megmagyaráztam és értelmeztem itt e közös helyen, nem gondolom, hogy érdemes lenne a továbbiakban ennek szentelnünk időnket. Én kezdem::)

 


Válasz erre
23

Károly Bence Dr.

2010-01-06 23:39:22

Tisztelt Iván!  Mint írja "kissé utánanézett", de nem eléggé. Háziorvos rezidenstnem is fog találni, pláne, hogy szabadkai magyar vagyok, de orvos, soha nem mondtam, hogy Magyarországon születtem.De szép paranoid téveszme volt ez a "provokatőr dolog", kis összeesküvés elmélettel súlyosbítva. Azért néha egodisztólét hallok ki kommunikációja mögött, hogy ez micsoda szívesen leírom Önnek. 

Purebl doktort nem ismerem,programját az én általam ismert és szavazati joggal rendelkezők támogatni tudják, még akkor is ha ön ennek nem örül. Minden esetre az a stílus, amit Ön képvisel-a PÉF-nek ártalmas és kártékony. Remélem lesznek, akik rajtam kívül ezzel szembesítik.

Károly Bence Dr.

 


Válasz erre
24

Radó Iván

2010-01-07 01:50:23

Nem stílust képviselek Bence.:) Véleményt. Betegeket. Szakmát. Mikor mi kell az érdekvédelemben. Egyébként hamarosan itt a vándorgyĹąlés és eldől ki lesz az elnök. Hogy örülök-e? Ez nem öröm dolga, igazán közelről csak egy jelöltet ismerek, ha ő vagy a másik jelöltünk nyerne, az jó tudna lenni. De örülni...Örülnék annak pl., ha a pszichiátriai betegek is bekerülnének a fogyatékos tv-be, annak is örültem, amikor sikerült kiirtani a hálóságyakat. Stílus: látott tőlem olyan fordulatot, hogy halkan jelzem meg?:) De tényleg itt érzem a pontot e témában.


Válasz erre
25

Károly Bence Dr.

2010-01-07 11:34:33

Kedves Iván! Öntől, a LEF-től és PÉF-től is elnézést kérek, az elírásért, hogy "halkan jelzem meg". Ez nyilván a "jelzem" és a "halkan jegyzem meg"-ből kialakult "béna kacsa", mindenkitől bocsánat érte. Viszont jelezném, hogy a "jól tudna lenni" összetételt a magyar nyelv nem ismeri -ezt úgy mondjuk, hogy "jó lenne". És a "mikor mi kell" helyesen: "mikor, mi kell". Ezek nyilván abból is fakadnak, hogy 1.50-kor még nem alszik, ami felveti nem organikus inszomnia gyanúját, amire a háziorvos biztos tud Önnek javaslatot adni. Egyébként a nárcisztikus személyiségzavar, borderline elemekkel, amikkel nagy valószínĹąséggel Ön rendelkezik -már inkább pszichoterapeuta, pszichiáter szakértelmét igényli.

Még két dolog: a szakmát hála Istennek nem Ön képviseli, mint ahogyan előbbi levelében írta. És még egy dolog: olvassa el Nagy Károlyné véleményét Önről - talán róla nem gondolja, hogy provokatőr!

Maradok tisztelettel:

Károly Bence Dr.


Válasz erre
26

Radó Iván

2010-01-07 23:53:03

Nem, róla nem gondolom... Diagnózisát erre képzett szakenberek cáfolják. Még mélyedjen el kissé pszichiátriai területen, ennek mindannyian hasznát látnánk egyébiránt. A fórum mindamellett nem a frusztrációk jelzésének és kezelésének-kezeltetésének színtere. Próbálkozom tehát harmadszor is lezárni e mára már tökéletesen Önről szóló eszmecserét.

Viszont örömmel hallottam, hogy újabb két elnökjelölti program olvasható. Mivel különösebb indoklás nélkül eddig egy véleményt ismerhettünk meg Öntől, szívesen venném, ha az összes többit is véleményezné. Ebből az is jobban tudna látszani:),hogy miért éppen Purebl Doktor úr programját választotta.

RI


Válasz erre
27

Ács Andrea

2010-01-22 12:40:44

Nehezen szántam rá magam ennek a reflexiónak a megírására.(Talán azért mert szakdolgozóként az elmúlt két évtizedbenígy lettem szocializálva: nővér ne szóljon bele a "nagyok"  dolgába?)   Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy kikívánkozik belőlem néhány gondolat az MPT elnökjelöltek programjával kapcsolatban.

Dr. Móré E. Csaba és Dr. Schilling Tibor programját élőben is volt szerencsém meghallgatni az MPT Közösségi Szekció Konferenciáján, ahol lehetőség nyílt személyes beszélgetésekre. Mindkét jelölt programja figyelemre méltó és szakdolgozóként különösen reménykeltőnek tartom, hogy az ápolókkal való együttmĹąködést a betegágy mellől kiterjesztenék a szakmai érdekképviseletekkel való közös munkára is. (Móré doktor gyakorlatban már régen kiterjesztette, vezetői tevékenysége és a teamjéhez tartozó szakdolgozókkal való viszonya példaértékĹą, erről Nagykállóban az általuk szervezett Konferencia során volt alkalmam meggyőződni. Elnökjelölti programjában kiemelt helyet képvisel a rohamosan fogyatkozó, magasan képzett, tapasztalt szakdolgozók utánpótlásának kérdése.) A jelöltek felismerték, hogy a gyógyítás az ápolással együtt egységes egész, és közösen végzett munkánk eredménye a beteg gyógyulása.

Dr. Lehoczky Pál programját nem ismerem, mivel számomra nem hozzáférhető, Őt magát viszont igen. A Klinikán eltöltött hosszú évek alatt megismertem a szakolgozókkal és betegekkel kapcsolatos attitĹądjét. Mivel programja csak MPT tagoknak nyilvános, esetében nincs miről írni.

Dr.Purebl György programja volt, ami a levél megírására sarkallt. Úgy tĹąnik, Ő szakdolgozók nélküli pszichiátriát tervez. Üdvözlendő, hogy a társ-diszciplínákkal való szorosabb együttmĹąködési terve kapcsán megemlíti a szoc.munkásokat és gyógytornászokat. Az ápolói hivatást végzőkről ugyanakkor egyáltalán nem tesz említést. Vagy az orvosi szakmának alárendelt, úgymond "beolvasztott" rétegnek gondolja őket, vagy pedig a továbbiakban is nélkülük képzeli el a Magyar Pszichiátriai Társaság (javaslom Magyar Pszichiáterek Társasága névre átkeresztelni!) tevékenységét. Fontosnak tartom a szociális munkások és gyógytornászok közremĹąködését a pszichiátriai betegek gyógyításában, hiszen multidiszciplináris teamben lehet a legsokrétĹąbb szolgáltatást nyújtani minden pszichiátriai problémával élő embernek. (És a nem pszichiátriaival élőknek is.) De a legtöbb időt, különösen fekvőbeteg osztályokon az ápolók töltik a pácienssel. Jobb helyeken van gyógytornász és szociális munkás, akik a saját szakértelmükkel a gyógyítás minőségéhez tesznek hozzá. (Mondom jobb helyeken. A bp.i klinikán pl. a szoc. munkás feladatait egy szociotherapeuta végzi, gyógytornász pedig rész állásban, egy bizonyos osztály betegeit tornáztatja, és X. gyógyszergyár Életmód Clubjába segít be egy kis honoráriumért.) A szakdolgozók akik ott vannak a beteg mellett amikor lázas, amikor nyugtalan, ők adnak tiszta ágynemĹąt, gyógyszert osztanak, Ők segítenek, ha az alapvető testi szükségleteit nem képes kielégíteni, de csoportokat vezetnek, kommunikációt, készségfejlesztést oktatnak, ha kell közösségben gondoznak, esetenként ápolási dokumentációt vesznek fel idegen nyelven(diplomás ápolók), és többnyire ők kapják az első pofont, ha agresszív egy kliens.

A főiskolán illetve az egyetemi ápolóképzésben folyamatosan az ápolók szakmai identitását próbálják azzal erősíteni, hogy az ápolást, mint önálló tudományt oktatják és ápoláskutatással, ápolásgazdaságtannal, ápolásmenedzsmenttel, controlling technikákkal stb. bombázzák a hallgatókat, mivel alapkövetelmény ezek ismerete, illet ve gyakorlati alkalmazása a munka során. A valóság pedig az, hogy sok helyen az orvosi paternalizmus következményeképpen szólni is csak akkor illik, ha kérdeznek, az ápolókkal kapcsolatos döntéseket pedig valójában orvosvezetők hozzák vagy kényszeríttetik ki egy két tĹąz között lévő ápolási igazgatóval. ( Persze vannak kivételek. A fentebb már említett Nagykálló, vagy a Dr. Harangozó Judit vezette SE Közösségi Pszichiátriai Centrum  olyan helyek, ahol a szakdolgozó is a team teljesértékĹą tagja lehet.)

Purebl doktor programja egybekben figyelemre méltó, számos fontos célkitĹązéssel. Mindemellett aggasztónak tartom, hogy a program kidolgozásában olyan szakember is segégkezett, aki nem feltétlenül a " a jövő arca", és nehezen tudom elképzelni egy hirtelen támadt reformer-tanácsadó szerepben.

Tisztelettel kívánok az elnökjelölteknek sok sikert, a megválasztott elnöknek pedig erőt, kitartást elnöki munkájához. Külön köszönet hármuknak, hogy a LEF-en is hozzáférhetővé tették a programot.

Ács Andrea diplomás ápoló, egészségügyi szakmenedzser

 

 


Válasz erre
28

purebl gyorgy

2010-01-22 14:47:45

Tisztelt Ács Andrea!

A szakdolgozók az interdiszciplináris munkacsoport felsorolásából csak véletlenül maradtak ki - ez persze nem mentség számomra. Talán azért is felejtettem ki őket a felsorolásból - ez sem mentegetőzés - , mert nélkülük lehetetlen a rendszer mĹąködése, és el sem tudok képzelni olyan pszichiátriai rendszert, ahol nincsenek. A szakápolókat én is az interdiszciplináris munkacsoport  többi résztvevőjével egyenrangú tagjának gondolom, önálló kompetencia-területtel, és önálló felelősségkörökkel.

Üdvözlettel

Purebl György


Válasz erre