Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: A Kék Pont ''Narkógettó'' kampányáról

2009-12-17 20:41:24

A sajtóanyag:

Intravénás droghasználói szcénák a Józsefvárosban

A Kék Pont Alapítvány négy éve mĹąködteti Kontakt Programját, egy ún. ártalomcsökkentő célú tĹącsere-programot, Budapest VIII. kerületében, a Kálvária téren, intravénás kábítószer fogyasztók számára. Kliensforgalmunkat és a szolgáltatási palettát tekintve, az ország legnagyobb tĹącsere programját kínáljuk. A program alapvetően a közegészségügyi, illetve HIV/AIDS prevenció szempontjából nélkülözhetetlen és hiánypótló, de tekintettel a klientúra halmozottan hátrányos helyzetére, szocio-kulturális környezetére, céljaink ennél jóval összetettebbek. A velünk kapcsolatba kerülő illegális drogokat fogyasztók számára a rendszeres utcai szociális munka és a tĹącserét kiegészítő egyéb szolgáltatások lehetőséget adnak egy személyes és bizalomra épülő segítői kapcsolat kialakítására, növelve a speciális igényĹą kliensek kezelésbekerülésének, rehabilitációjának esélyét.

Jelenleg több mint 1500 regisztrált kliensünk van, hatvan százalékuk józsefvárosi. Bár programunk anonim, regisztrációs protokollunkban minden felvételkor feltesszük a kérdést a kliensnek, hogy melyik kerületből érkezett, innen származnak adataink, melyeket folyamatosan rögzítünk. A kliensek kb. 70%-a jellemzően amfetamin-, 30%-uk heroin használó. Többségük alapvetően illegalitásban él, akiknek ez a program nem ritkán az egyetlen mĹąködő kapcsolatot jelenti a hagyományos ellátórendszerrel.
A 2008-as és a legfrissebb, 2009-es HIV és hepatitisz szĹąrési adataink szerint a megszĹąrt kábítószerhasználók 70%-a hepatitisz C fertőzött, amely arány ebben a használói szubkultúrában az országos átlag háromszorosa!
Kliensforgalmunk dinamikus növekedést mutat, amely egyértelmĹąen jelzi számunkra, hogy a szolgáltatás azon a helyen mĹąködik, ahol indokolt, azaz a sokáig a kutatások által csak megbecsült, és korábban még kevésbé látható droghasználói csoportok valóban nagy számban érhetőek itt el. Mielőtt programunk a kerületbe költözött volna 2006 júniusában, már ismert volt Ritter Ildikó kriminológus kutatása, (Roma fiatalok és kábítószerek, Kutatási beszámoló, 2005, Egészséges Ifjúságért Alapítvány - Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, kézirat. 107-108.o.), mely szerint az érintett területeken található Budapesten a legtöbb roma injekciós droghasználó,vagyis a magas érintettség nem a program hatására alakult ki, hanem éppen a program tette láthatóvá annak tényét és a szolgáltatás, illetve a helyszínválasztás indokoltságát.

2008-ban 104 ezer db steril tĹąt adtunk ki, és 48 ezer db használt fecskendőt cseréltünk be. Jelenleg a kiadott havi tĹąforgalom eléri a több mint 12 ezer db-ot, naponta átlag 45-50 kliens jelenik meg központunkban. Klienseink száma és a tĹącsere program eszközforgalma folyamatosan és dinamikusan növekszik, azonban a program hosszútávú finanszírozása megoldatlan.

Információs kampány a Józsefvárosban

2009 szeptemberében információs kampányt indítottunk. Levélben fordultunk a józsefvárosi döntéshozókhoz, valamennyi önkormányzati képviselőt tájékoztattuk. EgyüttmĹąködést kérve segítségért fordultunk a kerületi alpolgármesterekhez, az ÁNTSZ-hez, a redőrkapitányhoz, a fővárosi drogügyi koordinátorhoz és a főpolgármesterhez, valamint a Szociális és Munkaügyi MinisztériumNemzeti Kábítószerügyi Koordinációs Igazgatóságához. Ezt megelőzően, már 2007 szeptemberében és 2008 januárjában is levélben tájékoztattuk Csécsei Bélát, az akkori polgármestert. A kerületi rehabilitációs folyamatokat látva több alkalommal tárgyaltunk a RÉV 8 képviselőivel is, de mivel a Kontakt programok központja kívül esik a Magdolna (és Corvin-Szigony) projekt(ek) területe(i)n, a tĹącsere programnak itt sem tudtak támogatást ígérni. Az egyre nagyobb problémát jelentő kerületi drogszemét biztonságos begyĹąjtése és megsemmisítése érdekében fokoztuk az erre irányuló utcai szociális munkát és beindítottunk egy a lakosság figyelmét is felhívó szolgáltatást, egy a használt fecskendő és egyéb drogszemét bejelentésére szolgáló diszpécservonalat. Munkatársaink keddtől-vasárnapig, 14 órától 20 óráig várják a hívásokat és gyĹąjtik be a veszélyes hulladékot.

A túlzásba esés és pánikkeltés szándéka nélkül állíthatjuk, hogy ha a szakmai-kerületi együttmĹąködésre nem születik meg a döntéshozói szándék, és az érintett szakemberek nem készítenek együtt akciótervet, annak katasztrofális közegészségügyi és közbiztonsági hatásai lesznek! Meggyőződésünk, hogy egy kábítószeres–gettó kialakulása Józsefváros közbiztonságát, a kerület javuló presztízsét nagymértékben veszélyeztetheti, a helyzet megfelelő kezelésének hiánya pedig a jelenleginél jóval súlyosabb és látványosabb gondokat okozhat a kerület lakóinak életében. A 2009. december elsejére kitĹązött „Intravénás droghasználói szcénák a Józsefvárosban” címĹą konferenciánkat abban a reményben rendezzük, hogy az egy kerületi együttmĹąködési folyamat első lépése lesz.

Előkészületben álló és 2010-re tervezett fejlesztéseink: Kék Pont innovációk a Kontakt Programokban

A Kék Pont Alapítvány saját erőforrásaihoz és szakmai lehetőségeihez képest igyekszik tĹącsere programját fejleszteni és a halmozottan hátrányos klientúra speciális igényeit szolgálni.

* Digitális információs felzárkóztató program: Terveink között szerepel az infokommunikációs analfabétizmus felszámolásának segítése. A kezdeményezés hozzájárulhat a leszakadó rétegek társadalmi rehabilitációjához és reintegrációjához, az aktív korúak munkaerőpiacon való megjelenéséhez és a jövő fiataljainak oktatási-kulturális szegregációjának megszüntetéséhez. A digitális információs felzárkóztató programunkat a Magyar Telekom támogatásával indítjuk be 2009 januárjától.
* Női Hétfők: a Kék Pont Alapítvány Női Napok projektjén belül egy olyan Magyarországon egyedülálló, de a nemzetközi gyakorlatban ismert, modellértékĹą kezdeményezés alapjait törekszik megteremteni, amely speciálisan a különösen veszélyeztetett női kliensek kezelésbesegítését igyekszik támogatni.
* Opinion Leader (véleményvezér) Program hazai adaptációja: egy beavatkozás-alapú program, amely meghatározza, felkészíti, és igénybe veszi a a célcsoport véleményvezéreinek segítségét, annak érdekében, hogy fontosabb változásokat érjenek el saját droghasználói közösségükön belül – jelen projekt keretében - a kockázatos droghasználati szokásokban, a szexuális viselkedési normákban, valamint a fertőző betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartásban.
* Folyamatos ( a jelenlegi kampányszerĹąvel szemben) HIV és hepatitisz szĹąrés: előnyei: folyamatos elérhetőség, anonimitás, díjmentesség, tanácsadás, kezelésbejutás segítése.A konferenciát a Szociális– és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet támogatja. A találkozó tapasztalatairól december 2-án, szerdán, sajtóközlemény formájában számolunk be, ezt követően a kerületi reakciókat és kezdeményezéseket a Kék Pont honlapján mutatjuk be.

A konferencia előadásai és egy tanulmány, a Kálvária téri Kontakt Program 2008-as kliensforgalmi adatainak elemzéséről készült beszámoló, letölthetők a www.kekpont.hu honlapról, a „narkogettó” címszó alatt! További információk kérhetők alapítványunk kommunikációs igazgatójától, Barna Erikától: 06-70/607-50-40; vagy a bluepointera@gmail.com címen.


Budapest, 2009. december 1.


Válasz erre
1

Schultheisz Krisztina

2009-12-17 20:45:00

Narkó Gettó – a fordítva bekötött bomba

Ez a kisfilm egy kis bomba, ami szerintem a másik végén robbant.

Többször is megnéztem a filmet és nem értettem.Mert ami számomra átjött belőle az a következő:ebben a „gettó”-ban (jó stigmatizáló cím) élnek ezek a szörnyü narkós fiatalok -ráadásul a többségük még roma is- a mĹąhold felvételen mint a városunkat fenyegető ufók láthatók.Ők azok akik fertőzött tĹąkkel szórják tele a környéket így veszélyeztetve a békés lakosságot.Robbantsuk fel tehát a GETTÓ-t meg az egész környéket, de addig is kedves önkormányzati dolgozók a karosszékből álljanak hát fel és esti TV torna helyett kis szatyrokkal induljanak a térre, és laza térdhajlításokkal szedegessék össze a szétdobált tĹąket.

A forgatókönyvet írta Hajnicsák Gizi néni a - Rend a Lelke Mindennek Klub elnöke
Operatőr Speckó Jani bácsi a Tiszta Udvar Rendes Ház kitüntetettje, önkéntes biciklista
Zene.....hát ezzel egy kis baj történt, Gizi néni és Jani bácsi csak utólag hallották, tiltakoztak is ellene de már nem volt mit tenni.

 

Mi az ami nem jött át ebből a filmből -aminek már a cime is stigma-? Hogy ezek a fiatalok nagy része jóformán ebbe az életmódba született bele.Hogy sokuk nem is ismer más életet.Hogy milyen emberi tragédiák húzodnak meg a háttérben.Hogy mennyire betegek, és milyen kevés az esélyük arra, hogy ebből kigyógyuljanak.Hogy vannak köztük akik még kaparnak fölfele irányba.Hogy még így is szerethető emberek, és igenis érdemes velük foglalkozni.Nem jött át számomra az sem, hogy mi az amit a Kék Pont eddig elért az érdekükbe (kivéve a tĹą cserét, amit egy automata is megtesz).Hogy sikerült-e néhányukat leszoktató programba bevonni? Hogy tudnak-e minket valami pozitívummal biztatni?
Nekem balga embernek a statisztikák nem sokat mondanak.Bár azt talán érteném pl. hogy a fertőzött betegek közül hányan kezeltetik magukat ( vagy sem).
Hogy mindez kinek a hibája és felelőssége? Isten lennék ha tudnám, de ne ezt keressük talán, hanem azt amit tenni tudunk értük.


Pszichiátriai Érdekvédelmi Forum
Schultheisz Krisztina


Válasz erre
2

dr. Rácz József

2009-12-17 20:46:27

Kedves Schultheisz Krisztina!

Örülök, hogy a PÉF is észrevette, hogy a VIII. kerületben ezerszám élnek kezeletlen pszichiátriai betegek (drogfüggők).
Vajon, észrevette volna, ha nincs a Kék Pont konferenciája és a nyomában kibontakozó sajtókampány?
Ahogy a PÉF is most reagált, úgy véltük, ezzel a figyelemfelhívással más szervezetek, intézmények és hatóságok is reagálni fognak. Úgy véltük, hogy több éves erőfeszítéseink ellenére a „hallgatás falát” csak ilyen erős (és egyszerre, sajnos, stigmatizáló és „bulvár”) üzenettel tudjuk áttörni: itt a kerületi döntéshozóktól az országos szakpolitikusokig bezáróan sokmindenkire gondolok. Az a véleményem, hogy noha a probléma kerületi, annak kezelése már meghaladja a kerület határait!

Ha ellátogat a kekpont.hu oldalra, és beletekint a december 1-jén elhangzott előadásokba, nem hiszem, hogy az az érzése támadna, hogy számunkra „térkép e táj”. Szomorú, hogy a szülőházam, ahol 30 évig éltem, ahol a fiam született, ahol anyai ágon már az 1820-as években élt a családom – a K. u. 14.-ről van szó – ma a narkógettó központja. Igen, ezt a kifejezést használtuk, remélve, hogy ki lehet törni ebből a gettóból és ebben mi is segíteni tudunk. A narkógettó pedig pontosan az, amit levelében olyan érzékletesen leírt: mi is így gondolkodunk erről, de ennél tovább akartunk jutni: a „gondolkodás” már nem segít, hanem tenni is kell valamit!

A Kék Pont a tĹącsere mellett (napi minimálisan 50 kliens) más szolgáltatásokat is nyújt. Két éve lehetőség lett volna, hogy a Kék Pont szakorvosi órákat, így kezelést is vigyen a kerületbe, azonban ez – nem miattunk – meghiúsult. Az akkori megoldás keresésben még az is felmerült, hogy nem a tĹącsere idején, hanem más időpontban nyújtanánk pl. metadon-fenntartó kezelést a klienseinknek, amit azonban az Ébredések Alapítvány, az általa ellátott betegek/használók érdekeire hivatkozva – teljes joggal és szakmailag megalapozottan – elutasított. Ahogy a tĹącsere helyiségben sem lehet kezelést nyújtani, ugyanúgy nem lehet a súlyos, leszokni egyelőre nem akaró drogfüggőket együtt kezelni más pszichiátriai problémákkal küzdőkkel!

Nagyon egyetértek az utolsóként megfogalmazott gondolatával: azt keressük, amit tenni tudunk ezekért a droghasználókért!

Üdv,
dr. Rácz József
igazgató


Válasz erre
3

Schultheisz Krisztina

2009-12-17 20:51:58

Kedves Rácz doktor,

Igen, észrevettük a sok kezeletlen beteget a nyóckerben, eddig is tudtunk erről a problémáról. A PÉF felé a hallgatás falát kampány nélkül is bármikor megtörheti a Kék Pont.Mi nyitottak vagyunk gondolom ez a honlapunkon (www.pef.hu) jól látható.Megkockáztatom a konferenciára is bátran meghívhatták volna a PÉF-et.Sajnálom, hogy pont az a kerület vált ilyen gondok helyszinévé amelyik olyan közel áll a szívéhez,azzal azonban hogy ilyen módón akarják a kerületi és országos döntéshozók figyelmét felhívni nem értek egyet.Nem hiszem hogy ezzel a kisfilmmel pozitív reakciókat lehetne kiváltani (sajnos nálam sem így történt).Abban egyetértünk,hogy ahol másfajat pszichiátriai betegeket kezelnek nem alkalmas hely a leszoktató program helyszinének.Sőt esetlegesen még ártalmas is lehet az Ébredések Alapitvány betegkörének.Valljuk be egyes betegek félnek a droghasználóktól.Ehhez úgy tünik más helyszint kell keressenek.Legvégül, de nem utolsó sorban tudnia kell hogy tiszteljük a Kék Pont nehéz munkáját.Ha úgy érzi bármiben segiteni tud a PÉF, a céllal egyetértve szívesen segítünk.
üdvözlettel

Schultheisz Krisztina


Válasz erre