Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Fekete György pszichiátriai vitaanyagai (válogatás szakpublicisztikai és módszertani írásokból)

2009-09-16 20:17:44

Válasz erre
1

Fekete György

2009-09-18 12:10:49

Dr. Harangozó Juditnak
Kedves Judit!
Ha már az Önnek küldött kísérőlevelem privát utalását is hozták (lásd itt fent), akkor már kérem, tegyék föl ide a szóban forgó személyesen bemutatkozó fájlomat is (Önnél van szintén, címében szerepel az annotáció kifejezés). Ezt a kis anyagot a szerénység szándékától vezetve nem a világnak szántam, de ezek után legyen így.
Egyben azt is kérem, hogy az ugyancsak Önnek (mivel érdemben Ön válaszolt az operátoroknak címzett küldeményeimre) elküldött „Áruló főpszichiáterek” c. (hasonló a fájlnév) – Szendi Gáborral társszerzőségben készített és a NOL-on korábban megjelent – írásomat ne hagyják le az e helyütt szakpublicisztika csoportosítású vitacikkek közül, vagyis azt úgyszintén helyezzék fel.
A Funk doktorral közösen készített, dohányzástól megszabadítást szorgalmazó mentálhigiénés téziseink (Eszmélet; Fekete-Funk, Ne maradjon ki.doc – azóta nyomtatásban: Egészségfejlesztés, 2009/1.) pedig nem hozzáférhetően szerepelnek a metodika alcím alatt. Kérem, ezt is hiányt is pótolni.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Fekete György
 


Válasz erre
2

Fekete György

2009-09-18 12:11:49

Válasz erre
3

Fekete György

2009-09-18 12:17:29

Kedves Sorstársak (volt és jelenlegi pszichiátriai páciens embertársaim)!

A fenti írásokat azért szorgalmaztam fölhelyezni ide a Lefnetre, mert úgy gondolom, olyan idők jöttek, amikor eldőlhet, milyen honi pszichiátria vár ránk a belátható jövőben. Egyáltalán megmarad-e a honi pszichiátria (mint önálló klinikai tudomány, a maga praxisával), s ha igen, a betegsorsot "kikapottakban" emberséget, életigenlést és alkotóképességet fog-e növelni, vagy inkább továbbra is a társadalom rossz lelkiismeretének megnyugtatása és üzleti érdekek szolgálása lesz a fő szerepe – akár a betegek megnyomorítása, örök gyereklétben rögzítése árán.
Természetesen semmi nem fehér és fekete. A hazai pszichiátriától jó magam sem csupán kínt szenvedtem el. Hiszen nem egy valamikori terapeutám, orvosom segítsége nélkül nem álltam volna talpra vagy negyedszázadnyi kezelés eredményeként. Sőt az, amit alkotásomnak mondhatok, a mentálpedagógia nem születhetett volna meg, ha – a világ kisebb és nagyobb igaztalanságai, meg saját elégtelenségeim és vétkeim-bĹąneim ellen – nem ingerelnek még engesztelhetetlenebbül lázadni éppen a pszichiátriában megélt embertelenségek, hiteltelenségek, gonoszkodások, kicsinységek.
A mentálpedagógia egyik eszköze, módja, hogy véglegesen sutba vessük az elavult, konzervatív és a szociálisan önző, újkapitalista pszichiátriákat egyaránt.
Kérem, tiszteljenek/tiszteljetek meg figyelmükkel/figyelmetekkel.

Fekete György valamikori történelemtanár, majd pszichiátriai ápoltból mentálpedagógus
 


Válasz erre
4

Kiss Ibolya

2009-09-18 13:40:48

Válasz erre