Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: A civil szervezetek kritikus helyzetéről - a pályáztatóknak mindent szabad?

2009-07-25 22:30:59

Csupaszívek Társasága

Beszámoló barátaimnak

2009. július 1.

 

A Csupaszívek Társasága közhasznú egyesület 2008 március óta fokozatosan egyre nehezebb, most már kritikus pénzügyi helyzetbe került.

 

Sikerrel pályáztunk 2006-ban a HEFOP pályázatokon. Ez a projekt 2008. március 31-ével hivatalosan véget ért, a Csupaszívek Társasága a projektet sikerrel végrehajtotta, a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtotta.

Mivel projekt részletekben, de utófinanszírozott, így számítottunk rá, hogy néhány hónappal késve kapjuk meg, különösen az utolsó 4,5 milliónyi összeget. Nem számítottunk azonban arra, hogy egy álló éven keresztül nem kapjuk meg.

2009 áprilisában, egy évvel a projekt lezárása után azonban még ennél is rosszabb történt. A HEFOP pályázatokat kezelő ESZA Kht munkatársai sok-sok ellenőrzés során formai - és általunk azóta is vitatott – hibát találtak konzorciumi partnerünk elszámolásában és a projekt konzorciumi partnerét egy már 2007-ben hivatalosan elismert és kfizetett képzés összegének, 2,8 millió forintnak a levonásával illetve visszafizetésével terhelték meg. Mivel a főpályázó a Csupaszívek Társasága, így a törvény szerint minden felelősség végső fokon a főpályázót terheli.

. Március 30-án, azaz egy egész év késéssel, megkaptuk a HEFOP pályázat végső utófinanszírozott összegét: 4,5 millió helyett 1,7 millió forintot. Azaz tőlünk, mint főpályázótól levonták a partnerünk „adósságát”.

Ezt a hiányt már nem képes elviselni az Egyesület.

 

Ugyanakkor a HEFOP finanszírozás egyéves késése, a 4,5 millió forint hiánya miatt a 2008 januárjában nyert Tréninglakás projektünket nem tudtuk teljes egészében végrehajtani. Az önálló életvitelre felkészítő „tréninglakás” programunk beszámolóját nem fogadták el, és a nemcsak a tréninglakás projekt támogatása teljes összegének, azaz 4,5 millió forint visszafizetésére kötelezték, hanem annak kamatos kamatára is, azaz további több mint 1 millió forint kifizetésére is, valamint további 7 %-nyi kamatttal növeli ezt az összeget mindaddig, amíg vissza nem tudjuk fizetni.

 

De ez nem elég. Az Államkincstár 2007 évi normatív támogatásainkat 2008 márciusában ellenőrizte. Tény, hogy bizonyára akadtak kisebb hibák , mint mindenkinél, aki dolgozik és először ellenőrzik. Azonban az ellenőrzés során az általuk kért dokumentumok egy részét nem tudtuk bemutatni, mivel a 2008. január elsejétől szolgáltatásainkat teljes egészében átadtuk, a jogutód munkatársai a náluk lévő szerződéseket, engedélyeket, az ellenőrzés előtt – a hivatalos előírásra hivatkozva lelakatolták, így nem tudtuk bemutatni. Az ehhez kapcsolódó jegyzőkönyv egy évvel később, 2009 áprilisában érkezett meg, 17, 8 millió forintnyi normatívát követelnek vissza a Csupaszívek Társaságától. Megírtuk a jegyzőkönyv kapcsán észrevételeinket, amire reagálva az Államkincstár új ellenőrzést rendelt el.

Kiszámíthatatlan, hogyan változik döntésük. Ami kiszámítható, az az, hogy az eljárás még évekig tarthat és egy államigazgatási határozat után inkasszó kerülhet a Csupaszívek Társasága bankszámláira és immár egyetlen vagyontárgyára, a kétszobás lakására is.

 

Kétségbeejtő helyzetbe kerültünk, mert már az eredeti összeget, a 4,5 milliós visszafizetendőt is csak kölcsönnel tudtuk volna visszafizetni. Gyakorlatilag minden értelmi sérült embert szolgáló tevékenységünket be kell szüntetni, és a 74 nm-es lakásunkat, minden tevékenység színterét, el kell adnunk. Az egyesület ebbe „belehal”.

 

Az a tény, hogy ebben a kétségbeejtő helyzetben még türelmi időt sem kaptunk, azt jelenti, hogy messze-messze áron alul kell eladnunk a lakást és minden lehetőségét elveszítjük a talpraállásnak.

 

2009. január elseje óta akkreditált munkahelyként mĹąködünk és értelmi sérült fiatalok termelő és tevékenységet folytatnak nálunk. A Munkaügyi Központ támogatja mind a sérült dolgozók, mind az egyik mentor bérét (bár 3 hónap késéssel érkezett meg a bértámogatás.) A jelenlegi helyzetben a munkabérek kifizetése is bizonytalanná vált, tartalékaink elfogytak. Inkasszó esetén nem tudjuk járandóságukat kifizetni. Pályázatok nélkül nem tudjuk pótolni a munkahely költségeit. A megnyert pályázatokra is bármikor inkasszót vethetnek, még a bértámogatásra is. Várhatóan ezt a tevékenységünket is meg kell szüntetnünk.

 

Emellett folytatjuk a délutánonkénti terápiás foglalkozásokat, a táncot, a festészetet és természetesen a kézmĹąves tevékenységeket is.

 

Az önálló életvitelre felkészítés is folytatódik, egyelőre.

Természetesen a szülőket, családokat segítő, tanácsadó, klubjellegĹą, újság és honlapkészítő feladatainkat is folytatjuk, döntően önkéntes munkával.

 

Az utóbbi hónapok anyagi nehézségei miatt most mindez megkérdőjeleződött…

 

 

Tisztelettel

 

Csató Zsuzsa

Csupaszívek Társasága


Válasz erre
1

Németh László

2009-07-25 22:34:52

Kedves Zsuzsa!

 

Megrendítő az, amit leírsz. Sajnos a Csupaszívek Társasága nincs egyedül azzal, hogy tisztességesen átgondolt, szakmailag megalapozott, az érintettek igényeire választ adó tevékenységet végezve, az EU források megpályázása, megnyerése alapján, és a magyar EU bürokrácia mĹąködése miatt, oda jut, hogy ellehetetlenül. Szeretnélek megerősíteni abban – amit Te is tudsz – nem a Csupaszívek Társaságával és a vállalt feladataitokkal van a baj, hanem ezzel az egész őrülettel, amit a nyikhaj EU bürokraták mĹąvelnek ebben az országban.

Sajnos tényként csak azt lehet megállapítani, hogy hiányzik az a civil erő, társadalmi összefogás, amely lehetővé tenné ennek a rendszernek a megváltoztatását, és ezeknek az EU bürokratáknak az elzavarását, és az emberi mĹąködésmód kialakítását.

Az együttérzésem és a szolidaritásom csak érzelmi támaszt jelenthet, de nem csökkenti annak a lehetetlenségét, hogy egy ilyen országban élünk, ahol ezek az EU bürokraták diktálnak, és emberileg valamint szakmailag értékes tevékenységek lehetetlenülnek el.

Szóljál, ha tudok valamiben segíteni.

 

Üdvözlettel

Németh László


Válasz erre
2

Radó Iván

2009-07-25 22:35:44

Szia Zsuzsa!

Ezek nagyon nem jó hírek. Esetleg valamiféle segítséget tudok nyújtani, persze konkrétumok hiányában ez is nehéz, de beszéljünk róla. Ami az EU bürokratizmusát illeti, az van neki. A tévedés ott van, hogy Németh úr szerint ez "ebben az országban" van így. Hát nagyon nem. Vannak tapasztalataim EU-beli mĹąködésekről, ez nem magyar, hanem EU jelenség.

Üdv:

Iván


Válasz erre
3

dr. Harangozó Judit

2009-07-25 22:37:42

Csató Zsuzsa levelét azért javasoltam terjesztésre a Fórumon, mert együttérzek Vele, és mert számos civil szervezet tapasztalatai hasonlóak a pályázatokkal kapcsolatban, több neves és szakmailag korrekt egészségügyi ellátóhely is hasonló helyzetbe került. Furcsa helyzet, hogy miközben az ország olyan, amilyen, és a hivatalok amatőr és pazarló mĹąködését gyakran pont a pályázatok ellenőrzése során tapasztaljuk meg, a civil szervezeteknek multi-cégek menedzsmentjének szinvonalához hasonló humán-erőforrást kellene alkalmazniuk ahhoz, hogy meg tudjanak felelni a kritériumoknak. Csak egy kicsit más fizetésért. Az Ébredések Alapítványnál is volt olyan tapasztalatunk, amikor a pályáztató abban volt érdekelt, hogy sikerüljön a pályázat (PHARE), és volt olyan is, amikor a pályázat ellenőrző szervezet mint egy ellenséges hatalom képviselője viselkedett, amely alig várja, hogy hibázzunk.

A civilek tapasztalatait érdemes volna összegyĹąjteni és nyilvánossá tenni. Velem pl. már előfordult, hogy nem írtam alá a nyertes pályázat szerződését.....

HJ


Válasz erre
4

Seress Attila

2009-07-25 22:38:48

Kedves Zsuzsa,

ad1)
A Németh Laci által írt EU-bürokraták felelősséggel tartoznak tevékenységeikért - ahogy Ti is. A szerződések nem csupán a polgárjog és a római jog hatálya alá tartoznak, hanem a Fogyatékossági Konvenció, hazánk 2007.évi 92.tv hatálya alá. A Fogyatékossági Konvenció az esélyegyenlőségi jog kibővítését is jelenti voltaképp.

A pályázatok Eu-minősítései és ellenőrzései tekintetében 3 tényezét el kell tudnunk különíteni:

ad2)
a) az a fajta szakmai segítő tevékenység, amit a Csupa Szívek Társasága nyújt, szerintem még mindig folyik, érvényben van. Szerintem jó, hogy a fogyatékossági területen mĹąködtök.

b) jogilag a tevékenységeitek, mint fentebb hivatkoztam, a Fogyatékossági Konvenció és az összes e téren létező nemzetközi, Eu és egyéb esélyegyenlőségi jog elsődleges hatálya alá tartozik.

Semmi sem indokolhatja, hogy egy ellentmondás a római jog, a polgári jog, a pénzügyi jog és a Konvenció között - tágabban a Konvenció és Alkotmányunk között - oda vezessen el, hogy ellátottjaitok kárt szenvedjenek. Inkább azokat az akadályokat kellene elhárítani, amiket Németh Laci is említ.

A jogi természetĹą akadályok elhárítására a Ne hagyd magad! jogászcsapata szerintem bizonyára tudna jogi támaszt nyújtani. Hiszen ők nagyon jól ismerik a jogot.

c)
gazdálkodásilag pedig sajna, de egy világgazdaság részei vagyunk. Azonban egy világpénzügyi válságot előidéző manőver következményei esetén is a pénzügyi szektor és világgazdasági szektor szereplői is felelősséggel tartoznak.

Ha a Ti szociális gazdasági vállalkozásotok menedzsmentjével volna további fejlődési szükségletek:

szíves figyelmedbe ajánlom a Vállalkozók Érdekvédelmi Szövetségét, és ennek elnökét.

ad3)

Szakmai munkátokhoz további sikereket kívánok.
Jogi természetĹą egyesületi szituációtokhoz figyelembe veheted az említett Konvenciót és ennek összes létező jogi intézményét.
Gazdálkodási fejlesztésekhez a Csupa Szívek Társasága is, mint szociális gazdasági közszereplő, csatlakozhattok a VÉSZ-hez.

ad4)
Az Otthonvédőket nem eléggé ismerem, de ők szoktak próbálkozni, hogy a pénzügyi világválság idején otthonvesztőkké váló vállalkozókat megsegítsék.

Én úgy vélem, hogy egy ilyen otthonvesztés egy átmeneti pszichoszociális fogyatékossági szituáció, amit Éliás Ádám, a VÉSZ elnöke el is ismert és meg is értette ezt.

ad5)
Hát ilyen megrendítő életet élünk. Szerintem valahogy majd csak megoldjátok a mostani krízisetek - ha a krízist követő katarzis után a kreatív megoldást keresitek, javaslom elkülönítetten figyelembe venni a

szakmai
jogi
világgazdasági

tényezőket.

Hiszen nyilván egy ilyen szigorú Eu bürokráciának is társadalmilag kívánatos alapjai vannak.

Csakhogy az ilyen EU eljárásoknál is el lehet különíteni a szakmai, jogi és gazdálkodási kérdéseket.

Hiszen szakmailag megérthetjük egymást,
hiszen jogilag megtalálhatjuk mindig az irányadó nemzetközi jogot
hiszen egy szociális gazdasági vállalkozás is része a világgazdaságnak és ezen a téren is van érdekvédelem.

Én egy ideje szorgalmazom, hogy az épek és sérültek együttmĹąködésében jó lenne egy olyan érdekvédelem, ahol a

szakmai érdekvédelem
jogvédelem
vállalkozói érdekvédelem

egy kerekasztalnál találkozzon és beszélgessenek. És közben lehetne még euritmiázni is.

Annak idején a Budapest Csoportban ilyen célok is megfogalmazódtak.

üdv
SA


Válasz erre
5

Topolánszky Ákos

2009-07-25 22:39:40

Kedves Zsuzsa!
Ezek, és hasonló esetek egyre gyakrabban fordulnak elő, a pályáztató monopol helyzetében egyre lehetetlenebb szabályozásokat fogalmaz meg, melynek mozgató rugója vagy a butaság, vagy a kizárólagos fiskális szemlélet (persze, ez rögtön téves megítélés, hiszen fiskális szempontból is a a civil-szakmai szervezetek színtér közeli beavatkozásai a leginkább költség-hatékonyak).
Az SzMM pályáztatási rendjével szemben négy szakmai szervezet tiltakozott a nyilvánosság felhasználásával június 26-án, különös tekintettel a miniszter igéreteivel szemben is fennmaradt, a civil szervezeteket ellehetetlenítő mĹąködési móddal miatt. A tiltakozás visszhangtalan maradt. Innen már nincsen messze Oroszország, ahol a civil szervezeteket külön büntetőadóval próbálják ellehetetleníteni.
A konkrét esetben azonban jogi utat ajánlok, és ehhez kellene egyfajta civil ombudsmant használni (talán a NIOK-on, vagy a TASZ-on keresztül), mert a Ti esetetek, hasonlóan számos ismert esethet, jogi úton is megtámadható (és megtámadandó) lehet, amennyiben a szervezet erőforrást találna rá. A pályáztatási rend már eleve ott támadható - feltételezem, sikeresen - hogy egyoldalú feltételek kerülnek megfogalmazásra, vagy az egyértelmĹą kötelezettségeket a pályáztató sorozatban sérti meg egyoldalúan, pl. a pályáztatási elbírálási, szerződéskötési stb. határidők voluntarista kezelésével, amellyel a megvalósítást nehezítik el, a szervezeteket pedig nem szabályszerĹą küzdésre kényszerítik.
Azt hiszem elközelített az az idő, amikor kemény eszközöket kell alkalmazni, és az álla(igazgatás)val szemben peres úton kell eljárni, és precedens ügyek segítségével helyreállítani érdeksérelmeket, valamint visszakényszeríteni a döntéshozót a szolidaritás útjára.
Kedves Zsuzsa! Tudom, hogy ez nem vigasztal nemes küzdelmetekben, de mégis eszköz lehet az állami mĹąködés társadalmasiatlanodásával szemben (ha van ilyen szó).
Üdv: Topolánszky Ákos


Válasz erre
6

Vincze Dezsőné

2009-07-30 22:28:58

Kedves Csató Zsuzsa! Mint a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének egyik vezetőségi tagja és úgyis, mint egy 15 éve mĹąködő civil szervezet (egyesület) létrehozója, egykori mĹąködtetője, köszönöm, hogy megosztottad velünk a helyzeteteket, teljesen megértem, együttérzek Veletek. Ugyanez a tapasztalatom, hogy a civil szervezetek mĹąködése egyre inkább lehetetlenné válik Magyarországon, a támogatások látszattámogatások és az állam csak úgy csinál, mintha elfogadná a civileket, valójában, ha becsületesen dolgozunk és nem adjuk el magunkat semmilyen pártnak, egyháznak, vagy nem külföldi támogatásból élünk, szinte folyamatosan érezzük, hogy nem tudhatjuk meddig vagyunk képesek dolgozni a rászorulókért ebben a gazdaságilag és erkölcsileg is egyre jobban elnyomorított országban, helyzetben. Leveledet bizonyára megkapja a Nonprofit Hum. Szolg. Orsz. Szövetsége is és több olyan ernyőszervezethez is eljut, akiknek feladatuk (lenne), hogy ne tĹąnjenek el a civil szervezetek az ország palettájáról-remélem, akiknek módjuk van tenni, felhívni a döntéshozói helyzetben lévők figyelmét erre a méltatlan helyzetre-megteszik a megfelelő lépéseket. Köszönöm mégegyszer a beszámolódat.


Válasz erre
7

Giczey Péter

2009-09-17 23:38:38

Társadalmi fejlesztéseket és nem rombolást követelünk!

A hazai fejlesztéspolitikai és támogatási rendszer a teljes
bizalmatlanságon, erőfölényen, egyoldalúságon alapul, társadalmi erőforrás
helyett gyakran potenciális csalónak és alattvalónak tekinti a társadalmi
fejlesztések iránt elkötelezett szereplőket.

Tiltakozunk a hazai támogatási rendszer kezelési struktúrája ellen, amely
mostani formájában egy mélyen feudális - alárendelt, megalázó viszonyt
teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között! A
partnerség csak a pályázóktól elvárt penzum. Már nem várhatunk tovább!

A jelenlegi gyakorlat a fejlesztések helyett a még mĹąködő civil társadalmi
kapcsolatokat, szervezeteket is tönkreteszi. Az NFÜ, az ESZA, több
minisztérium és számtalan más állami szervezet ilyen lehetetlen
magatartása
és támogatáselosztási gyakorlata ellen emeljük fel szavunkat, egyúttal
követelve, hogy azonnal függesszék fel a napokban közel félszáz szervezet
ellen elindított végrehajtási eljárást, s a civilek közremĹąködésével
dolgozzanak ki egy új, normális, társadalom- és civilbarát pályáztatási
rendszert.

Több civil-nonprofit szervezet kezdeményezésére demonstrációt szervezünk
szeptember 21-én hétfőn 11 órától az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft XIII. Váci út 45/C számú irodaháza előtti közparkban.

Ha szervezetetek egyetért a kezdeményezéssel, kérünk, kattints a következő
címre: http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8 - ezzel (a szervezeted nevének
és
mail-címének beírásával) csatlakozhatsz az aláírókhoz. Ha el tudtok jönni,
tegyél x jelet a mezőbe. Csatlakozási szándékotokat a
kozossegfejlesztes@gmail.com címen is jelezhetitek.

Tehát arra is kérünk, ha tehetitek, gyertek el 21-én hétfőn 11-re az ESZA
Kft székháza elé. A helyszínen papírpiramist építünk, ezért lehetőleg,
hozzatok magatokkal a szervezetetek életét megkeserítő papírkötegeket
szimbolizáló "kellék" papírkötegeket (a végeérhetetlen PEJ-ek és egyebek
mintájára)!

Várunk! Csatlakozzatok és tiltakozzunk együtt!

Civil Kollégium Alapítvány

Collegium Martineum

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

Istenkúti Közösségért Egyesület

Közösségfejlesztők Egyesülete

Nonprofit Média Központ Alapítvány

Retextil alapítvány

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

Tér/Tár MĹąhely Egyesület

Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő MĹąhely
 


Válasz erre
8

Csató Zsuzsanna

2009-09-21 22:29:17

Dühös civilek: NFÜ-meglepetés az utolsó napon
2009. szeptember 21. 12:07


MNO - KN
Felháborodással értesült hét civil szervezet arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) – ahogy a szervezetek közleményükben fogalmaznak – az egyik pályázati felhívást indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztette, éppen a beadási határidő napján. A Közösségi kezdeményezések, programok támogatása lényege az lenne, hogy a kisebb összegĹą támogatások szétosztásával az NFÜ külső szervezetet bízna meg.

Hét civil szervezet nyílt levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökéhez, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez, valamint a szociális és munkaügyi miniszterhez, amelyben aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az NFÜ az egyik pályázati felhívást indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztette, éppen a beadási határidő napján. A civilek szerint így újabb uniós források lehívása és felhasználása kerülhet veszélybe.

A közösségek és a civil társadalom fejlesztéséért dolgozó szervezetek – így az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány Magyarország, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Civil Foglalkoztatási MĹąhely, a Közösségfejlesztők Egyesülete, valamint a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért – Vági Mártonhoz, az NFÜ elnökéhez, Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez, valamint Herczog László szociális és munkaügyi miniszterhez fordultak, miután megdöbbenéssel és felháborodással értesültek az NFÜ honlapján szeptember 15-i dátummal megjelent közleményről.

A rövid közlemény értelmében a Társadalmi megújulás operatív program Közösségi kezdeményezések, programok támogatása (Támop–5.5.1.) címĹą pályázati felhívását indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztették, éppen a beadási határidő napján.

Ki osztja el a támogatásokat?

A levél aláírói szerint a lépés nemcsak hogy rendkívül méltánytalan a felhívásra pályázó szervezetekkel szemben, de alapjaiban veszélybe sodorja a konstrukció egész megvalósítását és sikerét – olvasható a szervezet közleményében. A Támop–5.5.1. konstrukció az uniós támogatások között Magyarországon elsőként alkalmazná a közvetett támogatás (global grant) eljárásrendet, amelyet civil szervezetek már régóta szorgalmaztak. Ennek lényege, hogy a kisebb összegĹą támogatások szétosztásával az NFÜ külső (pályázati úton kiválasztott) közvetítő szervezetet bíz meg a rugalmasabb és gyorsabb lebonyolítás érdekében.

Már az eljárásrend és a pályázati felhívás elkészítése is sokáig elhúzódott, többéves előkészítő munka eredményeként született meg. E folyamatban a hazai civil szektort jól ismerő, adományozásban és pályáztatásban jártas szervezetek – egyebek mellett a levél aláíró is – tevékenyen részt vettek. A június végén közzétett (a közvetítő szervezet kiválasztására irányuló) felhívás általános célkitĹązése a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémájának megoldásához járulhatna hozzá: a közösség- és bizalomhiány leküzdéséhez, a társadalmi önszerveződés és az aktív állampolgárság erősítéséhez – áll a közleményben. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a költségvetési források szĹąkössége (például a Nemzeti civil alapprogram forrásainak csökkenése) miatt a civil szervezetek és közösségek amúgy is egyre kevesebb támogatásban részesülnek, és így egyre kevésbé lesznek képesek társadalmi szerepük, küldetésük betöltésére. Ezt ellensúlyozhatnák némileg a Támop–5.5.1. által nyújtott lehetőségek.

Értelmetlenné váló program

Ebben a helyzetben a pályázati eljárás bármilyen további halasztása vagy új eljárás indítása végzetes csúszáshoz vezet, hiszen az uniós szabályok miatt a Támop–5.5.1.-re allokált forrásokat 2011 végéig mindenképpen ki kell fizetni – olvasható a dokumentumban.

E korlát miatt már a most felfüggesztett pályázati felhívás is igen szĹąkös határidőket szabott, különösen a közösségi akciók, programok tényleges kidolgozása és végrehajtása (körülbelül 8-10 hónap) tekintetében. Ennek bármilyen további csökkentése egyszerĹąen értelmetlenné teszi a program meghirdetését, hiszen a pályázó civil szervezetnek nem maradna ideje a forrás „értelmes” elköltésére, sikeres és eredményes programok kivitelezésére. A civil szervezetek nyomatékosan kérik a pályázat felfüggesztésének nyilvános indoklását, a döntés azonnali eltörlését és a beadási határidőre beérkezett pályamunkák elbírálásának folytatását – a felhívásban meghatározott ütemterv szerint – az illetékesektől.

(MNO)


Válasz erre
9

Giczey Péter

2009-09-21 23:23:21

Társadalmi fejlesztéseket és nem rombolást követelünk!

A hazai fejlesztéspolitikai és támogatási rendszer a teljes
bizalmatlanságon, erőfölényen, egyoldalúságon alapul, társadalmi erőforrás
helyett gyakran potenciális csalónak és alattvalónak tekinti a társadalmi
fejlesztések iránt elkötelezett szereplőket.

Tiltakozunk a hazai támogatási rendszer kezelési struktúrája ellen, amely
mostani formájában egy mélyen feudális - alárendelt, megalázó viszonyt
teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között! A
partnerség csak a pályázóktól elvárt penzum. Már nem várhatunk tovább!

A jelenlegi gyakorlat a fejlesztések helyett a még mĹąködő civil társadalmi
kapcsolatokat, szervezeteket is tönkreteszi. Az NFÜ, az ESZA, több
minisztérium és számtalan más állami szervezet ilyen lehetetlen
magatartása
és támogatáselosztási gyakorlata ellen emeljük fel szavunkat, egyúttal
követelve, hogy azonnal függesszék fel a napokban közel félszáz szervezet
ellen elindított végrehajtási eljárást, s a civilek közremĹąködésével
dolgozzanak ki egy új, normális, társadalom- és civilbarát pályáztatási
rendszert.

Több civil-nonprofit szervezet kezdeményezésére demonstrációt szervezünk
szeptember 21-én hétfőn 11 órától az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft XIII. Váci út 45/C számú irodaháza előtti közparkban.

Ha szervezetetek egyetért a kezdeményezéssel, kérünk, kattints a következő
címre: http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8 - ezzel (a szervezeted nevének
és
mail-címének beírásával) csatlakozhatsz az aláírókhoz. Ha el tudtok jönni,
tegyél x jelet a mezőbe. Csatlakozási szándékotokat a
kozossegfejlesztes@gmail.com címen is jelezhetitek.

Tehát arra is kérünk, ha tehetitek, gyertek el 21-én hétfőn 11-re az ESZA
Kft székháza elé. A helyszínen papírpiramist építünk, ezért lehetőleg,
hozzatok magatokkal a szervezetetek életét megkeserítő papírkötegeket
szimbolizáló "kellék" papírkötegeket (a végeérhetetlen PEJ-ek és egyebek
mintájára)!

Várunk! Csatlakozzatok és tiltakozzunk együtt!

Civil Kollégium Alapítvány

Collegium Martineum

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

Istenkúti Közösségért Egyesület

Közösségfejlesztők Egyesülete

Nonprofit Média Központ Alapítvány

Retextil alapítvány

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

Tér/Tár MĹąhely Egyesület

Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő MĹąhely


Válasz erre
10

Giczey Péter

2009-09-29 19:28:04

Kedves Barátunk!

 

A szeptember 21-re a hazai pályázati rendszer anomáliái és a nyertes szervezeteket romba döntő feltételek és joggyakorlat ellen tiltakozásul szervezett demonstráció sikeresen lezajlott. Az eseményt jelentős médiaérdeklődés kísérte, s egy sikeres lépést máris megtettünk: a kormányzati fél ígéretet tett a tárgyalások megkezdésére. Délután a Parlamentben az azonnal kérdések és válaszok órájában feltett képviselői kérdésre reagálva dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter is jelezte a kormány tárgyalási készségét.

A felek közti első találkozó szeptember 23-án zajlott le. Az „másik oldalt” dr. Gulyás Kálmán szakállamtitkár és két munkatársa, SzMM, Paszternák Tímea végrehajtási elnökhelyettes és munkatársa, NFÜ, Lebovits Gábor ügyvezető igazgató és két munkatársa, ESZA. Képviselte. A civil szervezetek nevében Giczey Péter, Mészáros Zsuzsa, Peták Péter vett részt a tárgyaláson. Továbbá jelen volt dr. Nagy Ádám, az NCA Tanács elnöke is.

A civilek követelésére, hogy függesszék föl a 2006-2007-es HEFOP pályázatok lezárása kapcsán az érintett civil szervezetek szerint jogellenesen indított végrehajtási eljárásokat, Gulyás Kálmán szakállamtitkár kilátásba helyezte, hogy a bírósági szakaszba jutott eljárások esetében a minisztérium megvizsgálja a mediációval történő megegyezés lehetőségét.

A jövőre nézve Nagy Ádám javaslatot tett a pályázati ombudsman intézményének kialakítására.

A kormányzati felet képviselő szakemberek ígéretet tettek a tárgyalások folytatására, a felek legközelebb szeptember 30-án ülnek tárgyalóasztalhoz.

A civil szervezeteket és az őket segítő szakmai munkacsoport készen áll az érdemi tárgyalások folytatására. Feltett szándékunk, hogy a hazai civil szektor számottevő részét érintő ügyben érdemleges előrelépést érjünk el, vagyis, hozzájárulásunkkal jöjjön létre egy humánusabb, érthetőbb és kiszámíthatóbb pályázati rendszer. Ennek nyilvánvaló feltétele az, hogy magunk mellett tudjunk minél több érintett szervezetet, s minél konkrétabb és részletesebb információkhoz jussunk a felmerült problémákkal kapcsolatban.

Kérünk tehát, hogy amennyiben szervezeted egyetért kezdeményezésünkkel, s nincs elvi kifogásotok a csatlakozás ellen, egyetértéseteket, csatlakozási szándékotokat jelezzétek itt: http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8?adminKey= (lehetőleg email cím megadásával!) vagy a kozossegfejlesztok@gmail.com email címen.

Továbbá jutassátok el felhívásunkat más szervezetekhez is, minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély a sikeres tárgyalásokra!

Kérésünk másik része: osszátok meg velünk tapasztalataitokat, kétségeiteket és javaslataitokat, hogy szakértőink minél eredményesebben képviselhessék a szektor érdekeit (e hozzászólásokat is a fenti email címre várjuk).

A tárgyalási folyamat menetéről és egyéb vonatkozó információkról minden csatlakozó szervezetet folyamatosan értesítünk.

 

Giczey Péter – SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért
 


Válasz erre