Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Kilépések a FÓRUMból. Elemezzük az eltávolodások, kilépések okait és tegyünk konstruktív javaslatokat!

2009-03-17 19:39:52

Vitaindító gondolatok: Az utóbbi egy-két hétben több pszichiáter (és egy nem szakmabeli fórumozó) is távozott a Fórumból, miközben más érdeklődők továbbra is csatlakoznak. A távozás okairól nem mindenki adott részletes tájékoztatást. Akik adtak, ők több dolgot is kifogásoltak, pl. a személyeskedő leveleket, a túlzott levél-burjánzást, a levelezőlistán moderálási problémákat, a levistáról nyilvánosságra (a médiához) eljutott információkat, ill. az ezzel kapcsolatos etikai aggályaikat, a személyüket is érintő bántó stílusú megnyilvánulásokat, stb. Személyes beszélgetések során is többen jelezték a kollégák közül, hogy pl. sok a levél, nehéz fogadni azon felhasználók véleményét és stílusát, akik elégedetlenségüknek hangot is adnak, stb. Ezeket a problémákat több kolléga a hallgatásával reagálja le.

A Fórum egy lehetőség arra (is), hogy a szakemberek aktív részvételével induljon el egy szakmai öntisztulás, megújulás, kiutat találva a szakma válsághelyzetéből az utolsó pillanatban, vagy arra is lehetőség, hogy a poziciókban lévő pszichiáterek nélkül induljon meg a "civil kontroll" a nyilvánosság útjain is. (Röviden: ez a szellem már kirepült a palackból.) Ezt a folyamatot nem (csak) a fórum generálja - a nyilvánosság előbb-utóbb szükségképpen mögé néz azoknak a szakmai üzeneteknek, amelyek a "nincs semmi baj, mi orvosok tudjuk a helyes utakat, a betegségeket gyógyítják a gyógyszerek, a cégekkel nincs összefonódás", stb. típusú kommunikáció szeretne elhinteni. (Nehéz elhinnem, hogy sokan még mindíg tudnak az ilyen kommunikáció érvényességében és tisztességében hinni...) Jobb volna a szakmának a változásra felkészülni, megtanulni másképp kommunikálni a "közzel". Úgy érzem egyes fórumozó pszichiáterek reakcióiból, hogy minderre nem készültünk fel eléggé. Vagy legalábbis nem mindenki. Sértőnek tĹąnhetnek azok a felhasználói megnyilvánulások, amelyek nem mindig a tisztelet hangján szólnak, és csikorog a betegekkel, felhasználókkal folytatott párbeszéd. Hajlamosak vagyunk a médiát főleg úgy kezelni, mint "kontrollálandó" területet, amely csak elronthatja azt, amit mi akarunk közölni, a nyilvánosságot pedig alapvetően veszélyforrásnak. Talán nem értjük, hogy a betegek „történeteinek” mi köze a „tárgyszerĹą elemzésekhez”. Nem mindig jut eszünkbe, hogy a betegeinknek és a "nyilvánosságnak" is joga van az információhoz és a "szakmai valóságok" megismeréséhez.


Harangozó Judit


Válasz erre
1

dr. Topolánszky Ákos

2009-03-17 20:42:26

Kedves Judit!

A kilépések epidémiájához tanulságul talán annyit, hogy a demokrácia sokszor fárasztó gyakorlat, amelyhez ha nyilvánosság is járul, bizony még zavarba ejtő is. Az is igaz természetesen, hogy a demokrácia eszközeivel nem lehet feltétlenül boldoggá tenni embereket, de mégis jobb megoldás, mint bármi más. Így van ez ebben az esetben is.

A kilépők természetesen maguk döntik el, hogy a levelezés nyíltságát, és az azzal együtt járó kellemetlenségek körét tekintik-e nagyobb veszélynek és ártalomnak, vagy azokat a jelenségeket, amelyek egyáltalán létrehozták ezt a fórumot. Nem hagy el azonban az a gondolat, hogy ha egyetlen pszichiáter sem marad a LEF-ben, akkor az vajon nem a jelenlegi struktúrák, nyilvánvaló diszfunkcionalitások és adott esetben ennél súlyosabb eltérések (eltérő fejlődésĹą szakma) fennmaradáshoz járul-e hozzá, sőt, ha ezt a mondatot nem passzív szerkezetben hagyjuk, akkor az ezek felett történő struktúrált összezárásról, (bizonyosan nem minden esetben tudatosan mívelt) sajátos érdekképviseletről van-e szó.
 

Mindenki, aki emberekkel dolgozik, különösen pedig azok, akik terápiás kapcsolatokért felelősek, tevékenységüket csak az által legitimálhatják, hogy az életeket megvédjék, és az egészségi állapotot fejlesszék. Más alapozás ehhez képest nem létezik. Éppen ezért kevéske sérelemnek látszik a vélelmezett levéltitok, cenzorátus/moderálás elmaradása stb. ahhoz képest, amely problémák itt felvetődtek.
 

Magam részéről tehát a kezdeményezést nem csak jónak, hanem feltétlenül szükségesnek is látom, és egyben felhatalmazom, hogy levelemet moderálatva/szerkesztve/cenzorálva, vagy anélkül közzé tegye.

Üdvözlettel: Topolánszky Ákos

 


Válasz erre
2

Vanek úr

2009-03-17 22:27:05

Mint az egyik kilépett:

Indokaim döntően ismertek, bár utóbb szaporodtak. Kilépésem kapcsán több levelet kaptam, főleg pszichiáterektől - osztották a levelezésben megfogalmazott etikai aggályaimat, és rokon tapasztalatokról tájékoztattak. Intő jel, Topolánszky Ákos aggodalma nem alaptalan. Szomorú lenne, ha a szükséges változások hiányának áldozatul esnének a közös helyes célok. Ezt még akkor is átlátom, ha megkeseredett a szám íze, és nem kívánkozom ide vissza. Ezért megismétlem a javaslatomat, amit - hogy képzavarral éljek - Wernigg Róberttől is "olvastam visszhangozni":

A külső fórum mellett jelszóval védett belső, utólagos moderálással, rögzített mĹąködési szabályokkal, időnkénti hírlevéllel.

Előnye:
- lehetővé teszi a témák áttekinthető differenciálását, a szakmaiság jobb érvényesülését,
- megszünteti a levelek áradatát, a szétküldés terhét, visszásságait és az emiatti konfliktusokat,
- áttekinthetővé teszi a moderálás gyakorlatát,
- a tisztázott szabályok nagyobb védelmet teremtenek a nevükkel beírók és felemlegetettek emberi, szakmai hitele számára.

Bizonyos normák megteremtése azért is fontos, mert arra érzékeny, kiváló szakemberek mentek el. Ha változást látnak, talán visszahívhatók. Az általam kiváló embernek megismert Seress Attilának igaza van: Kéri Szabolcs is nagyon elkelne ide.


Válasz erre
3

dr. Harangozó Judit

2009-03-18 12:29:29

Kedves Vanek Úr!

Ezeket a szabályokat időközben lefektettük, olvashatóak a honlap alján, ill. megnyithatóak a panaszfal rovatban. A belső levele-

zőlista előzetes moderálással folyik, amelyhez szabályrendszert alkottunk meg, amelyet a levelezők megkaptak. A moderálás

nem cenzúra, fenntartottuk a levelezők saját döntését pl. abban a tekintetben, hogy milyen közérdekĹą információkat tesznek

közzé: azaz a moderátor nem ellenőrzi azokat és nem felelős értük. A moderálás során viszont van lehetőség arra, hogy tema-

tikus leveleket a honlap fórumába irányítsunk, így nem kell mindenkinek mindent olvasnia. 

Megnyugatóak ezek az intézkedések az Ön számára? 

ÜdvHJ 


Válasz erre
4

Vanek úr

2009-03-18 18:26:11

Kedves Judit!

Az általam javasolt szabályzatok elkészült tervezetéről a véleményemet kérte, de azt nemigen akceptálta. Az azokra épülő gyakorlatot valószínĹąleg mélyebben ismerem, mint a többség. Ezért léptem ki a fórumból. Konstruktív ember lévén a javaslataimat megtettem. Azért ezeket, mert utólag támadt felismerésekből tovább okosodván ma már egyedül ezekben látom a megfelelő mĹąködés nélkülözhetetlen garanciáit. Ön javaslatokat kért, amin nem a jelenlegi gyakorlat megerősítését értem, ha egyszer az oka volt a kilépéseknek. Azt hiszem, ennél többet nem tehetek.

Üdvözlettel

Vanek úr

 

 


Válasz erre
5

dr. Harangozó Judit

2009-03-18 19:01:20

Kedves Vanek ÚR!

Értem, de a távozás többnyire nem megfelelő érv. A honlap levédett fóruma technikailag megoldható, ha olyan téma merül fel, amely "csak a tagokra" tartozik. A tagok számára kialakított levelezőlistán megjelenő vitatémákat eddig is a fórumra tereltük szép számban, de sose merült fel, hogy zárt körĹąvé tegyük ezeket, azonban egy ilyen jellegĹą témánál ezt bármikor megtehetjük.

A levelezőlista megtisztításával kapcsolatban viszont nehézséget jelent, hogy a levelezők nem teljesen ugyanazok, mint a "honlapozók", ezért fent marad(t) bizonyos párhuzamosság a két rendszer között még akkor is, ha a fórumra átterelhető lett volna a téma.

A moderálás során viszont egyre inkább arra törekszem, hogy bátorítsam a levelezőket a honlapozásra és megtörténjen az átirányítás.

 

ÜdvHJ


Válasz erre