Lelki
Egészség
Fóruma

Témaindító bejegyzés: Javaslat új fórumtémára

2009-03-08 12:30:12

 Ide várjuk az ötleteket, javaslatokat arra vonatkozóan, hogy milyen fórumtémák nyíljanak a LEFnet-en.


Válasz erre
1

Práger Zsuzsanna

2009-03-09 18:32:04

A másik fórum témában szerepelt:

"Kedves Judit,
ez a film tipikusan olyan, amit kommentár nélkül nem célszerĹą a honlapon szerepeltetni, mivel ez azt jelzi, hogy a LEF egyetért azzal a hangütéssel, amit a film használ. Én személy szerint elhibázottnak és ártalmasnak tartom azt a filmet, egy öreg embert vegzál a média, a pszichiáter szereplőket pedig nem hozzák olyan helyzetbe, hogy világos legyen az eset egyedisége.
Terenyi Z."

 

Nem tudom miért nem kerülhetnek nyílvánoságra, az ilyen ügyek ?  Vagy akár a fiatalember esete ami a tegnapi Tv mĹąsorban szerepelt. Szerintem sok panaszos ember lehet . Erre nagyon jó lehetett az eszmecsere , de mivel ezt gondolom nem lehet  rendszeresen létre hozni , nem beszélve arról hogy nem mindnki tud rá eljutni , ezért javaslom, legyen egy olyan fórum ahol elmondhatjuk a panaszainkat. Ha ez a LEF fórumán nem valósítható meg , akkor hozzanak létre ennek egy külön oldalt , és ajálják a linket. A neve akár lehet az hogy : panaszláda  vagy maradjon az eszmecsere, bár ezt kontkrétan nem tudom mit takart mivel nem voltam ott. Igaz a  taglistán kevés olyan felhasználót látok aki a betegek közül való. De érdemes lenne megpróbálni.


Válasz erre
2

Schultheisz Krisztina

2009-03-09 19:14:57

Kedves Zsuzsa,

Teljesen egyetértek önnel, de sajnos úgy tünik még nem tartunk ott hogy, hogy egy beteg nyiltan felvállalja a vele történteket.Abban a pillanatban ha ez nyíltan kórház és orvos névvel ellátva felkerül  a levlistára azonnal várhatjuk az összetartó orvosok ügyvédeit, arról nem beszélve,hogy az érintetten olyan stigma marad (nem zörög a haraszt) alapon amit érthetően nem óhajt felvállani. Csak olvassa végig a levlistát, látni fogja hogy lehet egészen egyszerü mondatokat félremagyarázni,illetve a felhasználók véleményét egész egyszerüen figyelmen kivül hagyni.Egy ilyen fórum létrehozása (mármint kifejezetten felhasználók részére) ez a mi összefogásonkun múlik, talán ez ügyben tudna a PÉF is segiteni.Én szivesen segitek amiben tudok.

üdv

Schultheisz Krisztina


Válasz erre
3

Práger Zsuzsanna

2009-03-09 19:57:11

Válasz erre
4

dr. Harangozó Judit

2009-03-09 23:09:29

Hamarosan nyitunk egy "Felhasználók jó és rossz, nagyszerĹą és rémes tapasztalatai" címmel. OK?


Válasz erre
5

ERDÉLYI ZOLIKA

2009-03-12 02:17:36

Kedves és Tisztelt Hölgyek és Urak!nagyon örülök neki , hogy végre ide is eljutottam , hogy ajánlhatom végre magamat a maguk kis nagyszerĹą Fórumán!30 éves egyetemet végzett emberként elmondhatom magamról hogy ha bár szociálpolitikusi munkát nem is sikerült szereznem , de bizony van "helyette " egy olyan Tudásom ami viszont ÚGY FOGJA MEGVÁLTOZTATNI A MAGUK ÉS MINDEKI MÁSNAK IS A SZEMLÉLETÉT, AHOGYAN AZ MEG VAN ÍRVA!

HOGY 6 ÉVE VÉGZETT REMEK JÓL SIKERÜLT MUNKÁM EREDMÉNYEIHEZ HOZZÁJUSSANAK-HOZZÁJUSSUNK, AZONBAN SZÜKSÉGÜNK LESZ EGYMÁS KITARTÓ FIGYELMÉRE!

Ezen okból minden adódó lehetőséget ki kell hogy használjak amennyiben "laikus kutatóként" át kell vinnem a SZAKMÁBA  a z tökéletes empirikus és logikai munkából adódó következtetéseimet!NEM MAGYARÁZOM TÚL , MEGCSINÁLTAM AZ "INTERDISZCIPLINÁRIS PARADIMAVÁLTÁST" ami pedig hát nem akarok túl szerénynek látszani elsőre 100 ÉVENTE BEÜTŐ TÖRTÉNELMI MOZGÁS!Másképp az amit valakinek meg kellett csinálnia , hogy minden teoretikus-logikai ellentmondást kiküszöbölő elméletet tud kidolgozni azt teljességében tudományterületeken átvive azokat összekapcsolva , EGYSÉGESEN TUDJA ELŐADNI A SZAKMÁNAK ÉS A SZÉLES KÖZÖNSÉGNEK AZ ÁTTÖRÉST!

EZ VAGYOK ÉN! EZT MEGCSINÁLTAM AKKOR MOSTMÁR KEDVES EMBEREK "BUKOTT ATEISTA-MATERIALISTÁK" isTESSENEK PARADIGMÁT VÁLTANI!TESSENEK VELEM VITATKOZNI VÉGRE HA MÁR 5 ÉVE KÉREM!!!

LEGYENEK SZIVESEK!

EHHEZ ANNYIRA VAN SZÜKSÉGÜNK ,HOGY BIZONY Mivel ezek még csak nálam léteznek százoldalas összefoglalásaimban és jegyzeteimben MIVEL NEM VAGYOK SEM PSZICHOLÓGUS SEM FILOZÓFUS EZÉRT MOST AZTÁN NAGY SZÜKSÉGEM LENNE A MAGUK PUBLIKUMÁRA ! PONTOSABBAN ! EGY SZAKMAI TÁRSASÁG ALAPOS FIGYELMÉRE!!Mégpontosabban egy ezen okból összehívott VEGYES SZAKMAI TÁRSASÁG logikus FIGYELMÉRE! Hogy ottan a megfelelő körülményekközött vitába elegyedhessünk amiről KELL!!

KÖSZÖNÖM SZÉPEN- VÁROM AZ ÉRDEKLŐDŐ LEVELEIKET!

ERDÉLYI ZOLTÁN

CEGLÉDRŐL


Válasz erre
6

dr. Harangozó Judit

2009-03-14 21:18:23

Kéri Szabolcs küldött át nekem egy szerkesztőségi közleményt, amelyet az American Journal of Psychiatry tett közzé 2009 márciusi számában. Ebből idézek: " A szerkesztőségi közlemény elsősorban a súlyos konfliktusokat tárgyalja a pszichiátria és a gyógyszeripar között. Ezek nem csak az együttmĹąködő feleket érintik, de az egész szakma hitelességét. A pszichiátria ma felülvizsgálja a gyógyszeriparral történő kapcsoalttartás standardjait és etikai szabályait. Ez a felülvizsgálat nem csak az "opinion leadernek" nevezett vezető szakemberek magatartását érinti, hanem az egyes klinikusokét is, akik felelősek abban, hogy mindíg a tényeken alapuló legjobb eljárásokat ajánlják fel a betegeiknek..... "

 

A folyóírat újfajta rendszert vezetett be a gyógyszerekkel kapcsolatos közlemények "átivzsgálására" , amely lehetővé teszi az olvasók számára a pontosabb értékelést. A nagy kérdés ugyanis az, hogy az újabb gyógyszerekről hogyan tud a klinikus "hibátlan" információhoz jutni. Az ipar által támogatott kutatások, tanácsadó testületek, előadások ha nem is mindíg, de túl gyakran okoztak érdekkonfliktust (magyarul: a kutatások valós eredményeinek eltorzítását), amely hiteltelenítette mind az ipart, mind a pszichiátriát.  ...Az Egyesült Államokban terjed az a gyakorlat, hogy egy új gyógyszert legalább egy, az ipartól független, általában államilag szponzorált kutatás eredménye alapján fogadnak be.Ezek a kutatások adhatják az alapján a cégektől "megtisztított" továbbképzéseknek, amelyek részeként mindenki betekinthet a gyógyszerekkel kapcsolatos kutatások MINDEN adatába.

 

Az USA orvosi társaságai és az orvosegyetemek elfogadtak egy olyan értékelési rendszert, amelynek során a cégekkel együttmĹąködő kutatók, oktatók megbecsülik, hogy aktivitásuk mennyiben a kutatást, stb., ill. mennyiben a marketinget szolgálta. Ehhez egy külső kontrollt is hozzárendeltek, a "peer rewiew" elvei alapján két független szakértő közremĹąködésével.

A sajtóban közzétett botrányok a szakemberek és az ipar összefonódásával kapcsolatban meghatározzák az emberek véleményét a szakmával kapcsolatban.

Emiatt nagyon fontosak azok a kezdeményezések, amelyek a hivatalos továbbképzések (CME), a szaklapok, egyetemek, stb. céges támogatásait csak a céges érdekeket nem fetüntető módon engedik. A cégek így kevésbé fogják támogatni a szakmát, és vsz. párhuzamos rendezvényeket, képzéseket szerveznek majd.

 

"Mindannyiunknak tudatosan kell felelősséget vállalnunk azért, hogy az ipparal kapcsolatos érdekkonfliktusokat visszaszorítsuk, hogy megőrízzük annak a szakmának a presztizsét és integritását, amely oly fontos mindnyájunk számára." - írják a lap neves szerkesztői.


Válasz erre
7

Vitrai József

2009-05-05 11:05:46

„Egészségügyi reformszövetséget” alapít az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezés

Magyarországon egyedülálló civil kezdeményezés indult, mely alapvető javulást kíván elérni a magyar lakosság siralmas egészségi állapotában. Ahhoz, hogy a magyarok kijussanak végre az „betegséggödörből”, a kezdeményezésben részvevő neves szakemberek hosszútávú tervet készítenek, amit szakmai és társadalmi szervezetekkel való egyeztetés után az egészségügyi kormányzatnak fognak benyújtani. Bíznak abban, hogy egy széleskörĹą civil összefogás képes rászorítani a kormányzatot arra, hogy a terv alapján elkészítse az első hazai egészségstratégiát, és megkezdje annak megvalósítását. A civil kezdeményezés „őrkutyaként” fogja figyelni, hogy az egészségügyi vezetés az elfogadott stratégiának megfelelően hozza-e döntéseit.
Ma már közismert, a magyar lakosság egészsége évtizedek óta messze elmarad attól, ami országunk fejlettsége alapján elvárható. Az Európai Unióban a sereghajtók közé tartozunk szinte valamennyi egészségmutatóban. A civil összefogást kezdeményező szakemberek megítélése szerint ennek egyik oka az, hogy ez idáig az egészségügy egymást követő irányítói hosszútávú célkitĹązések nélkül, ésszerĹątlen és következetlen döntéseket hoztak.
Jól ismert tény, hogy az emberek egészségét – az öröklött egyéni tényezők mellett – számos társadalmi-gazdasági körülmény befolyásolja. Az egészséges környezet biztosításához az egészségügyben és sok más szakterületen tevékenykedő állami, magán és civil szervezetek valamint egyének együttmĹąködésére van szükség. Csakis ilyen összefogás teheti egészségesebbé a természetes, az épített és a társas környezetünket, ösztönözheti és támogathatja az egyéneket és a közösségeiket a testi-lelki és szociális jól-létet eredményező élet kialakításában. Ha pedig úgy adódik, segítséget nyújthat a megrendült egészség helyreállításához és a szenvedések enyhítéséhez. Az életkörülmények mellett az életmód is döntően befolyásolja az egészséget. E civil kezdeményezés részvevői szerint összefogást igényel az is, hogy az emberek megszerezzék az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket és gyakorlatot, hogy minél inkább az egészséges magatartásformákat válasszák.
A sok-sok szereplő összehangolt cselekvését csakis egy átfogó, hosszútávú terv, azaz egészségstratégia biztosíthatja. Ezért a civil kezdeményezés részvevői első lépésként az egészségügyre vonatkozó döntéseknek irányt adó stratégia elkészültét tartják a legfontosabbnak. Ezt követően nemcsak országos, hanem helyi szinten, a lakóhelyeken is értékelik a lakosság egészségét érintő döntések következményeit.
Az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezés várja a hasonlóan gondolkodók és a közösségért tenni akarók jelentkezését. A csatlakozási lehetőség valamint a magyarok egészségéről készített „Itt halnod kell?” címĹą röpirat a www.egeszsegmonitor.hu/egeszsegunkert.php és a http://elitmed.hu honlapon olvasható.


Válasz erre
8

Giczey Péter

2009-09-17 23:37:56

Társadalmi fejlesztéseket és nem rombolást követelünk!

A hazai fejlesztéspolitikai és támogatási rendszer a teljes
bizalmatlanságon, erőfölényen, egyoldalúságon alapul, társadalmi erőforrás
helyett gyakran potenciális csalónak és alattvalónak tekinti a társadalmi
fejlesztések iránt elkötelezett szereplőket.

Tiltakozunk a hazai támogatási rendszer kezelési struktúrája ellen, amely
mostani formájában egy mélyen feudális - alárendelt, megalázó viszonyt
teremt a program megvalósítói és a támogatást közvetítők között! A
partnerség csak a pályázóktól elvárt penzum. Már nem várhatunk tovább!

A jelenlegi gyakorlat a fejlesztések helyett a még mĹąködő civil társadalmi
kapcsolatokat, szervezeteket is tönkreteszi. Az NFÜ, az ESZA, több
minisztérium és számtalan más állami szervezet ilyen lehetetlen
magatartása
és támogatáselosztási gyakorlata ellen emeljük fel szavunkat, egyúttal
követelve, hogy azonnal függesszék fel a napokban közel félszáz szervezet
ellen elindított végrehajtási eljárást, s a civilek közremĹąködésével
dolgozzanak ki egy új, normális, társadalom- és civilbarát pályáztatási
rendszert.

Több civil-nonprofit szervezet kezdeményezésére demonstrációt szervezünk
szeptember 21-én hétfőn 11 órától az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit
Kft XIII. Váci út 45/C számú irodaháza előtti közparkban.

Ha szervezetetek egyetért a kezdeményezéssel, kérünk, kattints a következő
címre: http://doodle.com/y7hwiaeqvsv4ewh8 - ezzel (a szervezeted nevének
és
mail-címének beírásával) csatlakozhatsz az aláírókhoz. Ha el tudtok jönni,
tegyél x jelet a mezőbe. Csatlakozási szándékotokat a
kozossegfejlesztes@gmail.com címen is jelezhetitek.

Tehát arra is kérünk, ha tehetitek, gyertek el 21-én hétfőn 11-re az ESZA
Kft székháza elé. A helyszínen papírpiramist építünk, ezért lehetőleg,
hozzatok magatokkal a szervezetetek életét megkeserítő papírkötegeket
szimbolizáló "kellék" papírkötegeket (a végeérhetetlen PEJ-ek és egyebek
mintájára)!

Várunk! Csatlakozzatok és tiltakozzunk együtt!

Civil Kollégium Alapítvány

Collegium Martineum

Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület

Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete

Istenkúti Közösségért Egyesület

Közösségfejlesztők Egyesülete

Nonprofit Média Központ Alapítvány

Retextil alapítvány

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért

Társadalmi Összetartozásért Alapítvány

Tér/Tár MĹąhely Egyesület

Gyökerek és Szárnyak Civil Fejlesztő MĹąhely
 


Válasz erre
9

dr. Harangozó Judit

2009-09-22 16:30:16

Kedves Giczey Úr!

Levelét elhelyeztük a civil szervezetekről már megindult Fórum-vita anyagai közé.

Az Ébredések Alapítvány csatlakozási szándékáról a nov. elejei kuratóriumi ülésen tud döneteni. Előterjesztem...

ÜdvHarangozó Judit


Válasz erre
10

Lipcsei Pál

2010-03-28 13:13:51

A gyerekkel való apai  kapcsolattartás árnyoldalai !

 Avagy a   furcsa ,hisztérikus ,az apákkal csatázós,drámázós anyák igazi démoni  arca ! Ne legyen ez tovább tabutéma !!!

Beszélgessünk erről az égető problémáról,hogy idővel változás történjen a gyerekkel való  kapcsoalattartás  évtizedes rossz mósdszerekben,és gyerekek tömegei megmentődjenek   a , gyereküket tulajdonló ,valóban rosszindulatu anyák káros hatásától !  SEGÍTSÉG !!!!SOS !!!

Válásokkor a kívülállók, látva a szülők csatázását, szörnyülködve,értetlenül szokták kérdezni magukban ,vagy egymástól :"Mért csinálják ezt? Nem látják hogy milyen súlyosan ártanak a gyereknek vele !!?? "Itt van végre az egyik ,hihetetlennek tĹąnő döbbenetes és szomorú magyarázat:

A  gyermekelhelyezés, gyerek kapcsolattartás szabályozásánál felkért pszichológus szakértőknek óriási a  felelősége, hiszen életek, sorsok alakulása függ véleményétől, döntésétől. Személyes tapasztalatom hogy  az én esetemben az anyukáról néhány általános aggájos személyiség jegy megnevezésével lerázta magáról a felelőségteljes döntés  ódiumát.Ezzel elszakított engem a gyerekemtől.

A gyámhívatal hasonlóan felelőtlenĹąl ,bedőlt az anyuka meséjének és havi egyszer kétóra kapcsolattartást engedélyezett!Ez bĹąnös mulasztás !!!

Én az 5 és féléves kisfiamtól , az anyuka és a neki statisztáló gyerekvédelem által elszakított szomorú apa vagyok.Hiába beszéltem bárkinek, jelezvén az anyukánál általam tapasztalt furcsa viselkedést a pszichológus szakértő is átsiklott az anyuka napnál világosabb ,ordító ,rendellenes,inadekvát viselkedésén , egyértelmĹąszemélyiség zavarán. Nemrég találtam egy tanulmányt ami nekem  felnyította a szemem, és végre konkrétan leítra és meghatározta ,nevén nevezte azt a tünetegyüttest amit az édesanyán 6 éve folyamatosan tapasztalok.Kívüláló laikus, civilként azt tapasztaltam hogy sem a gyerekvédelem, sem a pszichológus szakértők nem ismerik,nincsenek tudatában ennek a konkrét anyáknál gyakori súlyos személyiség zavarnak,és összefügéseinek !! Mi a véleményetek !Rengeteg ilyen helyzetben lévő elvált családról tudok csak a saját környezetemben.Az Ilyen borzalmas helyzetben, traumatizálva, felnövő gyerekek tömegei törvényszerüen felnőtt sérültként fogják végezni a társadalomnak súlyos terhet, gondot jelentve.Sürgős, határozott szemléletváltó
Kapcsolattartás szabályozás módosításra van szükség,amiben az ilyen anyák diagnosztizálásra kerülnek , és pszichoterápiára kötelezik őket..Emellett a jövöben minél hamarabb magyarországon is széleskörben álltalánossá kell tenni a kettős szülői felügyeleti jog gyakorlásást, amit a szülők jól kidolgozott megállapodásban,együttmĹąködési szerződésben  rögzítenek !!
Ime a tanulmányok.
1/ dr. Regász Mária családjogász bevezetője :itt olvasható:
http://www.info27.fw.hu/anya1.doc

Tomasovszki László:
klinikai felnőtt- és gyermek szakpszichológus,neuropszichológus, szociálpedadógus, egyetemi adjunktus, eiü-szakértő

A tanulmány Címe :
2/ Szülői Elidegenedés/Elidegenítés Szindróma angolul :Parental Alienation Syndrome, továbbiakban PAS) itt olvasható:
http://www.info27.fw.hu/anya2.doc

3/ A Rosszindulatú Anya Szindróma
Divorce Related Malicious Mother Syndrome - DRMMS

Itt olvasható.

http://www.info27.fw.hu/anya3.doc

 


Válasz erre
11

dr. Harangozó Judit

2010-04-12 23:00:12

Kedves Lipcsei Úr!

Sajnos mostanában nem néztem ezt a rovatot elég gyakran és nem vettem észre az írását. Elnézését! Mihamarabb kint lesz a Fórumon! 

 

Üdv

 

Harangozó Judit


Válasz erre
12

Tornyossy Mária

2010-05-05 18:42:29

Társadalmi és szakmai vita a Magyar Pszichológusok Etikai Kódexéről.

Vitaindító két téma kiemelésével:Asszociációim Kovács József „Etikai kérdések a klinikai pszichológiában és a pszichoterápiában” címĹą előadásához. (SOTE továbbképzésén 2010.04 21.-én)

Korábban jelentős észrevételeket tettem az érvényben lévő Etikai Kódex-el kapcsolatban, és továbbra is hiányolom ezeknek a kérdéseknek a szakmai vitáját. Az összbenyomásom az volt: 1. egy idealizált pszichológusképpel dolgozik, amikor például olyan elveket sorol a kötelezettségek közé, a 2.2.-ben: „Szakmai felelősséggel tartozik tehát mind a személy, mind a társadalom megóvásáért.” És amikor a pszichológus viselkedésén keresztül akarja szabályozni a hiányzó intézményi feltételeket.
2. Egy olyan szabályozást akar pótolni, ami nem feladata: a munkaszerződések és munkaköri leírások, illetve a pszichológus szakma jogszabályi hiányosságait akarná lefedni. Szeretném, ha ezeket nem a pszichológusok egyéni felelősségvállalása körébe utalná, hanem meghagyná a felelős intézmények feladatául!
Kovács András – egyébként nagyon alapos és jó – előadásának csak néhány pontjával vitázom:
„.. ha valaki más tevékenységében szakmai vagy etikai hibát észlel, igyekezzen arra a másik figyelmét felhívni…” Ez éppen, hogy a személyes felelősség kiterjesztését jelentené. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egy teamben dolgozó kollégák – ahol ez egyáltalán felmerül, mert ismerhetik egymás munkáját (és nem merül fel akkor, ha a „kritikát” egy kliens közvetíti) – felhatalmazzák erre egymást az értekezletükön vagy a kölcsönös szupervízión. De nem bízom ennek hatékonyságában. Az előadás sem említi a szupervízió jelentőségét – ami nemcsak a pszichoterápiás munka szerves része – és épp ezért helyet kellene kapnia a munkaidőben és a finanszírozásról szóló pszichológus-törvényben. A szupervízor hivatott arra, hogy egy terapeuta mĹąködését etikai szempontból is minősítse – leszámítva azokat az eseteket, amik láthatók a terápiás téren kívül, a rendelő előszobáiban és a team közös programjain – tehát ezt a terápiás téren belül zajló eseményekre és attitüdökre értem. A másik ebben kompetens személy a munkahelyi szakmai felettes, a magánrendelők esetében az ANTSZ-hez tartozó régiós szakfelügyelő pszichológusok.
A következő mondatban már kifejezettem fenyegetést észlelek: „Komoly etikai hiba ugyanakkor, ha ezen hibákra a másik figyelmét nem hívjuk fel…” Nem gondolom, hogy azt a felelősséget, hogy egy másik kolléga etikus viselkedéséért fele, a pszichológusnak, mint egyénnek a nyakába kéne varrni. Ezt a garanciát be kellene építeni az intézményi és jogi feltételekbe!
A másik kérdés, amiben ellenvéleményem van:
„Ha a pszichológus személyisége munkaeszköz, akkor annak karbantartása etikai kötelesség…” Persze, ez lehetne egy plusz garancia, de túl az intézményesített garanciákon. Akárcsak itt: „…ha saját maga nem képes kompetens módon folytatni munkáját… fel kell ismernie más terapeutában is.” „Lépéseket kell tenni…” Igen, de ez a lépési kötelezettség szintén ne a személy, a kolléga dolga legyen elsősorban, csak akkor, ha az intézményi felelős nem teszi a dolgát. Egyáltalán kérdés számomra, hogyan tudjuk megítélni valaki munkáját a pszichoterápia területén a távolból ? Nem vagyok híve a „feljelentéssel” való manipulációnak, ez az általános erkölcsbe ütközik számomra. Mind az előadás, mind a pszichológusok etikai kódexe háttérbe szorítja a pszichológus magánemberi személyiségjogait - ezen a két területen legalábbis – és személyiségéről, mint munkaeszközről beszél. Csupán a pszichoterápiás munkában megjelenik a személyiség bizonyos aspektusa, de nem azonosítható vele!
Kifejtve ellenvéleményemet, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a többi tárgyalt kérdésben teljes egyetértésben vagyok az előadóval.
2010. 05. 05. Tornyossy Mária
 


Válasz erre
13

Simon Gabriella

2013-10-12 10:33:26

Tisztelt Fórumozók!

 

A köznevelésben zajló változások (pl. a pedagógusok előmeneteli rendszere, megújult szaktanácsadási rendszer stb.) követéséhez ajánlom figyelmükbe az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapját (www.ofi.hu), a XV. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia anyagát, benne Dr. Kaposi József főigazgató úr előadását (A köznevelés komplex szakmai támogató rendszere a fejlesztések tükrében). A honlapon a ppt megtalálható: www.ofi.hu/hirek-aktualitasok/neveles-oktatas-hataron

Üdvözlettel: Simon Gabriella

                     pedagógus, mentálhigiéns segítő szakember, mediátor


Válasz erre